Samtext Norway
Samtext - Blogg

Skal oversettelsen selge noe?

Hvis teksten du vil ha oversatt skal brukes til å markedsføre eller selge et produkt, en tjeneste eller en idé, kan den ikke nødvendigvis oversettes på samme måte som en bruksanvisning. Hvordan en tekst kan oversettes, avhenger av hva slags tekst det er snakk om.

 
No one will outshine you when you wear NoDullShine™.

No one will outshine you when you wear NoDullShine™.

 

For bruksanvisninger, verkstedhåndbøker, årsrapporter og kontrakter, for ikke å snakke om rettsdokumenter, er presisjon det viktige. Oversettelsen må stemme hundre prosent overens med hva det står i kildeteksten, og kvaliteten på oversettelsen vurderes etter hvor korrekt dette er blitt gjort.

Korrekturlesere av slike oversettelser jakter på misforståelser og avvik mellom kildetekst og måltekst. De retter selvfølgelig også setninger som lyder oversatt, tungt språk og skrivefeil, men det er et ufravikelig krav at oversettelsen skal være tro mot kildeteksten. Dette er faktisk også hva oversettelse blir definert som: å gjengi meningen i en tekst eller et utsagn på et annet språk!

Versjonering: Velkjent for noen få – ukjent for de aller fleste

La oss si at en importør skal markedsføre en skokrem i Norge ved å bruke en produktomtale han har fått tilsendt fra fabrikanten i USA. Tekstforfatteren er amerikaner, og teksten er skrevet for å slå an i hjemmemarkedet. Det kan for eksempel stå noe slikt:

«Life-changing NoDullShine™ shoe polish with its revolutionary water-repelling properties and long-lasting shine will bring your experience of footwear to the next level. You will never look at a pair of shoes the same way again. No one will outshine you when you wear NoDullShine™.»

Hva kan en fagoversetter gjøre med en slik tekst? I følge definisjonen av oversettelse er det bare ett svar: være tro mot kildeteksten. Men en slik troskap er nettopp kjernen i problemet. Samme hvor god fagoversetteren er til å formulere seg på norsk, vil denne skokremen sannsynligvis ikke slå an i Norge så lenge han er tro mot kildeteksten. Hvorfor?

Fordi vi i Norge neppe vil svelge påstanden om at en skokrem kan forbedre livet dramatisk. Og som nordmann er du ikke så sterk i troen på at skoene dine kommer til overstråle alle andre sko på din vei, bare du bruker dette merket istedenfor andre merker.

Løsningen på dette er å versjonere teksten. (På engelsk brukes ofte «transcreation» eller «copy-adaptation» om det samme.) Versjonering er IKKE å være tro mot kildeteksten. Noen ganger tvert imot. Troskap mot originalen er helt uinteressant.

Versjonering vil si å forfatte en tekst med utgangspunkt i en tekst som allerede finnes på et annet språk. Målet med versjonering er å lage en tekst som faktisk gir leseren lyst til å kjøpe produktet. En godt versjonert produktomtale av NoDullShine™ til norsk kan bli noe helt annet enn hva det står på engelsk. Den eneste regelen som gjelder for versjonering, er at den norske teksten skal gi leseren lyst til å kjøpe denne skokremen.

Hvem kan egentlig versjonere? Noen fagoversettere er faktisk svært dyktige til dette. Men mange av de beste hodene har ikke formell oversetterbakgrunn i det hele tatt; de er for eksempel tekstforfattere, musikere eller journalister.

Versjoneringsspesialistene hos Samtext er en mangslungen gjeng. En av de aller beste er profesjonell chellist og spilte i symfoniorkester før han kom til oss. En annen har vært daglig leder i Radio Nova og ledet et 11-manns kubansk orkester med smørtenor på fritiden. Men felles for alle våre folk er at de har en god penn og kan faget å gjøre en målgruppe interessert. De klarer å fristille seg fra kildeteksten. De kan legge den til side etter å la lest den, og så skrive noe som virkelig er godt. Noen ganger er det bare nødvendig å vri litt på kildeteksten. Andre ganger innebærer det å skrive noe helt annet.

Skal oversettelsen selge noe? – Da må den gi folk lyst til å kjøpe! 

Be om versjonering neste gang du har en salgs- eller markedsføringstekst som skal brukes på et annet språk. Vi er her, vi – du trenger bare å klikke her hvis du vil ha et tilbud.

 

Samtext logo
Samtext Norway AS
Grenseveien 97 C
0663 OSLO
Tlf.: 22 80 52 00