Samtext Norway
oversettelsesbyrå, oversettingsbyrå, oversetterbyrå

Krever dokumentet statsautorisert oversettelse?

Selv om det av og til kan være fristende å velge den billigste oversetteren, er det ikke alltid det lønner seg – noen ganger kan det faktisk føre til at de oversatte dokumentene ikke regnes som gyldige.  

Skal du for eksempel sende juridiske eller administrative dokumenter til et annet land, krever de fleste myndigheter at oversettelsen er utført av en statsautorisert translatør og gjort rettsgyldig der oversettelsen er utført. Først da kan dokumentene godkjennes der de skal brukes.

Det finnes ulike krav til autoriserte oversettelser i forskjellige land, men i Norge har de statsautoriserte translatørene fått personlig bevilling fra Kunnskapsdepartementet, bestått en omfattende eksamen og er spesialiserte i én eller flere språkkombinasjoner – innenfor denne språkkombinasjonen er de formelt kvalifiserte til å ta alle typer oppdrag.

Ikke alle oversettere og tekstbyråer kan levere statsautoriserte oversettelser, så husk alltid å forsikre deg om at du bestiller en statsautorisert oversettelse når du trenger det.

Det spesifikke lovverket for hva som krever en statsautorisert oversettelse er forskjellig fra land til land, men Statsautoriserte translatørers forening (STF) gir følgende eksempler på dokumenter som bør oversettes av en statsautorisert translatør:

 • Vitnemål
 • Arbeidsattester
 • Kursbevis
 • Fødselsattester
 • Vandelsattester/politiattester
 • Attester som gjelder sivil status
 • Karakterutskrifter
 • Firmaattester
 • Vedtekter
 • Fullmakter
 • Kontrakter/avtaler
 • Skattedokumenter
 • Skatteattester
 • Arvedokumenter
 • Tinglysninger/skjøter
 • Saksdokumenter/kjennelser
 • Navnemeldinger
 • Adopsjonspapirer
 • Vigselsattester
 • Separasjonsbevillinger
 • Skilsmissebevillinger
 • Legeattester/epikriser
 • Dødsattester

STF anbefaler at særlig offentlige oppdragsgivere som domstoler, politimyndigheter og helsevesenet benytter statsautoriserte translatører til sine skriftlige oversettelser.

Samtext leverer statsautoriserte oversettelser innenfor en rekke språkkombinasjoner. Ta kontakt dersom du har spørsmål om statsautorisert oversettelse eller trenger noe annet oversatt.

Kilde: https://www.translatorportalen.com/stf/hvor-er-autoriserte-oversettelser-paakrevd/

Samtext logo
Samtext Norway AS
Grenseveien 97 A
0663 OSLO
Tlf.: 22 80 52 00