Samtext
«Nei, jeg vil ikke ha det ‘riktig’ oversatt. Jeg vil ha en tekst som selger!»

«Nei, jeg vil ikke ha det ‘riktig’ oversatt. Jeg vil ha en tekst som selger!»

En selgende tekst fanger leserens oppmerksomhet, gjør ham interessert, gir ham lyst til å skaffe seg produktet – og han husker teksten etterpå. Eller rettere sagt, det er slik teksten burde være.

«It’s an over-advertised world»

Vi lever i en verden hvor mange slåss om publikums oppmerksomhet. I brosjyrer, på plakater, i butikkene, i avisene, i ukebladene, på tv og radio og ikke minst på nettet arbeides det intenst med å gjøre folk interessert og inspirere dem til å investere tid og penger i noe. Antallet slike budskap en gjennomsnittsborger i tettbygde strøk eksponeres for, er kolossalt.

Hva skal til for å få en engelsk reklametekst til å fungere på norsk? Sikkert er det at det ikke alltid blir like vellykket å holde seg trofast til den engelske teksten og oversette direkte. Noen ganger må den omskrives ganske kraftig, og av og til må hele konseptet endres fordi kulturforskjellen er for stor.

Amerikanske markedsføringstekster kan for eksempel bruke veldig store ord etter norsk smak, som: «This toothpaste will change your life completely.» Og antallet feminine adjektiver i en fransk kosmetikkreklame kan være formidabelt.

«Shit in – shit out?»

Men noen ganger er det ikke kulturforskjellen som gjør det nødvendig å versjonere istedenfor å oversette direkte. Det kan rett og slett skyldes at teksten ikke er så godt skrevet på kildespråket.

Når en dårlig skrevet tekst blir direkte oversatt, blir den ikke bedre enn originalen. Selv når den er godt oversatt, er den ofte ikke god nok til å fungere, det vil si selge. Årsaken til dette ligger i definisjonen av oversettelse, som er å gjengi på et annet språk. En fagoversetter er utdannet og faktisk programforpliktet til ikke å avvike fra kildeteksten!

Ikke alle kildetekster er like godt skrevet.

Ikke alle kildetekster er like godt skrevet.

Løsningen? Bruk folk med markedsføringskompetanse til å lage reklame- og markedsføringstekster, også når du skal bruke disse tekstene på et annet språk. 

Samtext har slike oppdrag hver uke, spesielt mellom engelsk og norsk og mellom de nordiske språkene. Vi har etter hvert skaffet oss erfaring med hva som fungerer mot en målgruppe i et land og hva som ikke gjør det.

Trond Samstad

Trond Samstad
Daglig leder

trond.samstad@samtext.com
22 80 52 10

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00