Samtext

Korrekturlesing

Det er ikke lett å oppdage egne skrivefeil! Derfor skal du alltid la en annen person lese korrektur når teksten er viktig. Og det bør være en som kan sin rettskrivning. Har du ikke dette, kan du få hjelp av en av våre profesjonelle korrekturlesere. Resultatet fra en slik ekstern korrekturlesing kan overraske deg!

 

Våre eksperter går grundig gjennom teksten med særlig oppmerksomhet på rettskrivning, setningsbygning og ordvalg. Vi korrekturleser både originaltekster og oversettelser som andre har utført – på en rekke språk og innenfor mange fagområder.

Målet med å lese korrektur er at teksten skal bli korrekt, terminologien konsekvent, budskapet tydelig og leseopplevelsen så god som overhodet mulig.

Her er noe av det våre korrekturlesere gjør:

 • De leser på utskrift og ikke bare på skjerm. Det er i praksis ikke mulig å se alle feil på skjerm.
 • De foretar elektronisk stavekontroll.
 • De setter seg inn i hva teksten egentlig handler om, ved å slå opp alle ordene de ikke er sikre på betydningen av og ved å demonstrere (ved f.eks. å tegne det skjematisk) når det som omtales er for abstrakt. Dette er det stikk motsatte av å «skumlese».
 • De søker elektronisk etter og retter doble mellomrom og mellomrom foran tegn.
 • De leser fra synsvinkelen til målgruppen (og fra synsvinkelen til en som ikke har sett teksten før). Er det som står der, fornuftig? Er det logisk og forståelig?

Korrekturlesing innbefatter også:

 • egennavn – vi tar ikke for gitt at de er riktig stavet
 • at språkbruk og terminologi er konsistent
 • at kapittel- og avsnittsnummerering stemmer
 • at formateringen er konsistent (avsnitt, overskrifter, fonter, kursiv, fet, understrek)
 • at illustrasjonene stemmer med teksten
 • at ordene i illustrasjonene stemmer med ordene i teksten

Sist, men ikke minst: Teksten leses om og om igjen til vi ikke finner noe mer å rette (null feil på siste gjennomlesing). Hvis teksten er lang, brytes den ned i seksjoner slik at det å lese korrektur om igjen ikke blir uoverkommelig. Og det tas en ny utskrift når antallet rettelser begynner å bli stort.

Dette er hva som kreves for å gjøre en tekst fullstendig feilfri. Dette er profesjonell korrekturlesing.

 
“Teksten leses om og om igjen til vi ikke finner noe mer å rette.”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00