Samtext

Oversettelse

En god oversettelse er noe du ikke legger merke til – du skal ikke oppdage at det du leser er oversatt. Men den må også være velskrevet! En god oversetter stiller seg dette spørsmålet: Ville jeg ha ordlagt meg på denne måten hvis jeg selv hadde vært forfatteren?

 

En oversatt tekst bør ikke virke oversatt. Når du leser den, skal det ikke falle deg inn at teksten opprinnelig er skrevet på et annet språk. For å sikre at enhver oversettelse fremstår som en originaltekst, oversetter derfor våre medarbeidere bare til sitt eget morsmål.

Men i tillegg til at teksten skal være riktig oversatt og formulert slik en innfødt ville ha gjort det, er det en faktor til:

Enhver tekst skrives med en hensikt. Markedsføringstekster har for eksempel til hensikt å selge noe. Hvis oversettelsen av markedsføringsteksten ikke fører til salg, er ikke teksten god nok – uansett hvor riktig den måtte være oversatt. En oversatt pressemelding som ingen gidder å lese, er ikke mye verdt selv om den er en perfeksjonistisk gjengivelse av originalteksten.

En oversettelse må fungere –

Når du skal publisere noe på et annet språk, enten det dreier seg om en hjemmeside, kontrakt, brukerhåndbok, brosjyre eller pressemelding, trenger du en tekst som fungerer. Noen ganger betyr det at den må avvike fra originalteksten. Dette kan være nødvendig på grunn av kulturforskjeller mellom landene, eller fordi originalteksten har sine svakheter. Eller så kan det være forskjeller i regelverk mellom landene som gjør at detaljer i originalteksten ikke er relevante. Eksempel: I det ene landet kan det være krav om å ha båtførerbevis for kjøre vannscooter, mens det i det andre landet ikke finnes en slik regel.

– for din bransje, og for ditt publikum

Oversetterne våre har opparbeidet seg kunnskap om bransjen og fagområdet tekstene tilhører. Hvert år gjør vi et stort antall oversettelser innen konsernfinans, jus, it, bilmekanikk, medisin, møbler og innredning, reiseliv, fiskeoppdrett, olje og gass, HMS og kunst. Samt en rekke andre og noen ganger svært så smale fagområder. Ta en titt her på fagkunnskapen og bransjeinnsikten våre oversettere sitter inne med.

Faguttrykk og stammespråk

Ethvert fagområde har sitt eget språk, og det har ofte målgruppene for oversettelser også. Antallet spesialord er ofte forbløffende stort – bare innenfor strikking er det godt over 200 av dem. Slik takler vi dette:

 • Våre oversettere researcher alt til bunns. De sørger for å være helt sikre på hva alle uttrykkene i kildeteksten betyr, og også hvilke tilsvarende uttrykk som brukes på målspråket. Noen ganger er det overraskende hva saker og ting egentlig heter. Norske mobilkranoperatører kaller for eksempel ikke de hydrauliske støttebeina på kranbilen for «støttebein»; de kaller det «labber».
 • Vi oppretter en egen ordliste og språklige retningslinjer for din virksomhet og dine produkter – på norsk eller engelsk. Vi utveksler også dette med deg – hvis du vil, vel å merke.
 • Våre oversettere leser grundig korrektur på sitt eget arbeid.
 • Alle oversettelser gjennomgår en såkalt sidemannskorrektur. Det vil si at teksten blir kvalitetssikret enda en gang av en annen oversetter. Dermed får du en oversettelse som alltid er godt skrevet og praktisk talt feilfri.

Tonalitet (tone of voice)

Hos Samtext får du faste oversettere, slik at tonaliteten blir den samme i alle oversettelser du mottar. Resultatet av dette er hva vi brenner for: en glimrende oversettelse som fungerer. Og med fungerer menes det at leseren av teksten – som ofte er vår kundes kunde – faktisk gidder å lese den, i tillegg til å forstå den uten å bli forstyrret av feil eller språklige rariteter. 

Akutt behov for en oversettelse?

Vil du oversette noe her og nå? Ring 22 80 52 00 og snakk med oss! Eller bruk dette skjemaet:

 

  Filstørrelse opp til 10 MB.

  “En oversettelse bør ikke virke oversatt.”
  Samtext logo
  Samtext Norway AS
  Brynsveien 5
  0667 Oslo
  Tlf.: 22 80 52 00