Samtext Norway

Oversettelse

Det heter seg at en god oversettelse er noe du ikke legger merke til – du skal ikke oppdage at det du leser er oversatt. Men i tillegg må den også være velskrevet! 

 

En oversatt tekst bør ikke virke oversatt. Når du leser den, skal det rett og slett ikke falle deg inn at teksten opprinnelig ble skrevet på et annet språk. For å sikre at enhver oversettelse fremstår som en originaltekst, oversetter derfor våre medarbeidere bare til sitt eget morsmål.

Men i tillegg til at teksten skal være riktig oversatt og formulert slik en innfødt ville ha gjort det, er det en faktor til:

Enhver tekst skrives med en hensikt. Markedsføringstekster har for eksempel til hensikt å selge noe. Hvis oversettelsen av markedsføringsteksten ikke fører til salg, er ikke teksten god nok – uansett hvor riktig den måtte være oversatt. En pressemelding som ingen gidder å lese, er ikke mye verdt selv om oversettelsen er en perfeksjonistisk gjengivelse av originalteksten.

Oversettelsen må fungere –

Når du skal publisere en tekst på et annet språk, enten det dreier seg om hjemmesider, kontrakter, brukerhåndbøker, brosjyrer eller pressemeldinger, trenger du en tekst som fungerer. Noen ganger betyr det at den må avvike ganske mye fra originalen. Dette kan være nødvendig på grunn av kulturforskjeller mellom landene, eller fordi originalteksten har sine svakheter.

– for din bransje, og for ditt publikum

Oversetterne våre har opparbeidet seg kunnskap om bransjen og fagområdet tekstene tilhører. Hvert år gjør vi et stort antall oversettelser innen konsernfinans, jus, it, bilmekanikk, medisin, møbler og innredning, reiseliv, fiskeoppdrett, olje og gass, HMS og kunst. Samt en rekke andre og noen ganger svært så smale fagområder. Ta en titt her på fagkunnskapen og bransjeinnsikten våre oversettere sitter inne med.

Faguttrykk og stil

Enhver bransje og ethvert fagområde har sitt eget språk. Antallet spesialord er ofte forbløffende stort – bare innenfor strikking er det godt over 200 av dem. Her er hvordan vi takler dette:

 • Hos Samtext får du faste oversettere, slik at stilen (tone of voice) blir den samme i hver eneste tekst du mottar.
 • Du får en egen ordliste og språklige retningslinjer for din virksomhet og dine produkter. Hvis du vil ha det, vel å merke.
 • Våre folk leser grundig korrektur på sitt eget arbeid, men hver enkelt tekst går likevel gjennom en såkalt sidemannskorrektur. Det vil si at teksten blir kvalitetssikret enda en gang av en annen oversetter. Dermed får du en oversettelse som alltid er godt skrevet og praktisk talt feilfri.

Resultatet av alt dette er hva vi brenner for: en glimrende oversettelse som fungerer.

Hva nå?

Ring 22 80 52 00 for å snakke med oss! Eller bruk dette skjemaet:

 

  Filstørrelse opp til 10 MB.

  “En oversettelse bør ikke virke oversatt.”
  Samtext logo
  Samtext Norway AS
  Brynsveien 5
  0667 Oslo
  Tlf.: 22 80 52 00