Samtext

Filmtekst

Film brukes i alle kanaler og på alle flater – både for å skape oppmerksomhet, underholde og forklare. Og video er blitt et uunnværlig virkemiddel for de fleste bedrifter og organisasjoner. Imidlertid er det ikke alltid at arbeidet med teksten blir tatt like alvorlig. 

 

Filmmanus

Når et filmmanus skal oversettes til et annet språk og rettes mot et nytt publikum, er kulturell forståelse helt avgjørende. Hvor godt det blir, står og faller på oversetterens forståelse av manuset – både helt bokstavelig og alt det som står mellom linjene. Men det står og faller også på at oversetteren forstår hvem det nye publikumet er.

Undertekster

De fleste har vel opplevd å plutselig legge merke til underteksten på grunn av en skrivefeil eller en gedigen misforståelse. Det å se på YouTube med autogenerert teksting påskrudd er stor underholdning i seg selv, men da risikerer du å huske teksten bedre enn filmen. Rent bortsett fra at setningene blir stykket opp i biter slik at du mister sammenhengen.

Her får du hjelp

Les mer om hvordan vi jobber med undertekster og filmmanus. Og ta en snakk med Kristian92 97 60 37 dersom du trenger hjelp med filmtekst!

 

“Det står og faller på den gode oversettelsen og versjoneringen.”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00