Samtext

Kvalitetssikring av tekst

En tekst er ikke ferdig før den har gått igjennom det vi kaller en sluttkontroll – en grundig gjennomgang som utføres av en annen person enn forfatteren eller oversetteren selv.

 

Er virksomhetens tekster så gode at de formidler budskapet slik at målgruppen virkelig forstår og leser med stor interesse? Og er de feilfrie, slik at leserne ikke reagerer og får oppmerksomheten på grammatikk og rettskrivning?

Tungt språk og stavefeil kan i verste fall føre til at kunden vender bedriften ryggen. Sørg for at tekstene dine er glimrende skrevet og prikkfrie!

Vi tilbyr både språkvask og korrekturlesing. Klikk på lenkene, så får du vite mer.

“En tekst er ikke ferdig før den er feilfri!”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00