Samtext

Oversettelse for bilindustrien

Vi oversetter alle former for tekster til bilbransjen – reklameannonser, brosjyrer, DMer, håndbøker, verkstedmanualer og opplæringsmateriell. Det har vi gjort i over 20 år.

 

Chevrolet, Ford, Nissan, Opel, Rover, Scania, Toyota, Volvo …

Dette er noen av bilmerkene Samtext har jobbet med. Hvis vi også inkluderer hva den enkelte oversetter i vårt nettverk av frilansere har gjort, er det millioner av ord for samtlige bilmerker som har vært solgt i Norge de siste 20 årene.

Helt siden 1997 har Samtext oversatt store mengder tekst for bilindustrien. Det er vel etter hvert ikke den ting vi ikke har vært borti, fra opplæringsmateriell for selgere, drivlinjekonfigurasjonsprogram for lastebil, instruksjonshåndbøker for førere, og verkstedmanualer for vedlikehold, reparasjon og utskifting av alt fra radiatorgrillen foran til eksosrøret bak, bokstavelig talt. 

Markedsføringtekster for bilindustrien

Et bilmerke og en bilmodell har sin egen definerte målgruppe. De salgsutløsende tekstene versjonerer vi slik at de treffer den målgruppen riktig. Og en person som ikke har kjøpt en bil fra et bestemt bilmerke før, skal ikke nødvendigvis ha tilsendt den samme reklamen når han er kjøper av samme bilmerke for andre gang.

Tekniske tekster for bilindustrien

Den enkelte bilprodusent skal ikke alltid ha den samme oversettelsen av alle tekniske ord og uttrykk. Samtext utarbeider egne terminologilister for hver kunde i samarbeid med kunden selv. Alle våre kunder har tilgang til sine egne ordlister. Internt bruker vi ordlistene for å sikre et konsistent språk, og at kundens foretrukne stil og spesifikke terminologi blir gjennomført konsekvent. Ordlisten er også et helt nødvendig verktøy når oppdragene er så store at tekstarbeidet må gjøres med flere oversettere som jobber parallelt. 

Bruk av oversettelsesverktøy er obligatorisk for biltekniske tekster. Volumene er store, og gjenbruken av tidligere oversatte tekster er så omfattende at noe annet er utenkelig – både økonomisk og tidsmessig. Vårt foretrukne verktøy er Déjà Vu, som du kan lese om her.

Vil du vite mer? Snakk med Trond om et av Samtexts tyngste satsningsområder: oversettelse for bilindustrien.

 

Oversettelse for bilindustrien

“Alt fra radiatorgrillen foran til eksosrøret bak, bokstavelig talt.”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00