Samtext

Filmmanus

Skal du promotere filmen din i utlandet? Har du et utenlandsk filmmanus du vil ha versjonert til norsk? Eller kanskje manuset trenger språkvask eller korrektur? – Overlat språkregien til oss!

 

Samtext følger prinsippet om at enhver oversetter eller tekstforfatter må ha innsikt i og erfaring med fagområdet teksten gjelder. Hva er da mer naturlig enn å la en skrivekyndig skuespiller språkvaske, korrekturlese eller oversette et filmmanus? Hos Samtext finner du denne kompetansen.

Både oversetting (versjonering) og redigering av manus til film og TV forutsetter at oversetteren er i stand til å finne og forstå tankene som ligger bak teksten – det er først da replikkene får liv.

Et filmmanus kan ikke alltid oversettes ordrett

Oversetteren/tekstforfatteren må ha god dramaturgisk forståelse og være tro mot tonen og karakterene i originalteksten. Samtidig må manuset tilrettelegges for lokale forhold og skuespillere, for å være troverdig i omgangen med sosiale og kulturelle koder.

Hos oss vil manuset ditt være i de beste hender – og bli behandlet med den respekten og entusiasmen det fortjener. Bare i løpet av de siste par årene har Samtext versjonert og språkvasket et titalls filmmanus og vet alt om hvor viktig det er at det blir bra.

Kontakt vår prosjektleder for audiovisuelle tekster, Trine Lossius Borg. Med bakgrunn som skuespiller, voiceover-artist og fortellerstemme sørger hun for at du du får et velskrevet filmmanus.

“Ikke overlat filmmanuset ditt til hvem som helst.”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00