Samtext

Tysk

En oversettelse til tysk bør være like velformulert som om den var forfattet av en glimrende tysk skribent. Teksten skal publiseres i ditt navn, og det er ditt omdømme som står på spill!

 

Alle våre tyske oversettere har tysk som morsmål. Og 99 % av dem er bosatt i Tyskland. Det gjør at de kan snakke med lokale bransjefolk og at de er helt oppdatert på tyske forhold.

Vil du prøve oss? Bruk dette skjemaet! (Artikkelen fortsetter nedenfor.)

  Filstørrelse opp til 10 MB.

  Hardt og strengt …

  Mange tyskere tror at andre land og folk synes at tysk generelt har en kommanderende tone. De kan ha litt rett i det, i lys av språkets harde konsonanter og tyskeres svært tydelige uttale. Og for de av oss utlendinger som skal lære tysk, kan en streng og kompleks grammatikk virke avskrekkende. An, auf, hinter, in … var det ikke noe med akkusativ og dativ?

  For en norsk-tysk oversetter som har tysk som morsmål, er selvfølgelig ikke dette noe problem. Grammatikken er naturlig for dem. Det er også slik at den formaliserte strukturen i tysk er en fordel for oversetteren, ettersom det forutsetter en høy grad av presisjon i det man sier. Faktisk krever tysk grammatikk et presisjonsnivå som av og til ikke engang finnes i kildespråket. Du kan derfor av og til få spørsmål tilbake fra en tysk oversetter, som: «Nøyaktig hva er det du mener?». Dette er ikke et tegn på at oversetteren er dum. Han forsøker bare å oppnå en grad av nøyaktighet som er en iboende del av selve språket.

  … vart og poetisk

  Til tross for det tyske språkets harde konsonanter og firkantede kvaliteter, er det lett å se at tysk ikke bare er egnet for presise tekniske utsagn, men også for mystikk og poesi, eller selgende tekster med punch. Når det gjelder teknisk litteratur, er størrelsen og omfanget på de industrielle og tekniske fagmiljøene i Tyskland så enormt at nye tekniske faguttrykk blir inkorporert og definert ganske raskt og i stort antall. Dette bidrar i sin tur til en etterspørsel etter presisjon. Samtidig finnes det en svært rik tradisjon innenfor litteratur, lyrikk, drama og historie som språket lener seg på. Goethes Faust er et kjent eksempel på dette.

  Og sist, men ikke minst har en tysk oversetter lært seg å navigere gjennom forvirringen som innføring og tilbakekalling av flere rettskrivningsreformer har skapt de 20 siste årene. Langsomt beveger tyskerne seg i retning av en ny konsensus, og oversetterne spiller en viktig rolle i å etablere korrekte stavemåter og ny terminologi.

  Fire råd om å kjøpe oversettelse til tysk

  1. Fortell oss hva teksten skal brukes til, hvis dette ikke er opplagt.

  2. Hvis det finnes illustrasjonsmateriell eller referansetekster, så legg ved dette. Det gjør det mye lettere å forstå kildeteksten riktig.

  3. Gi en mest mulig presis beskrivelse av målgruppen. Dette er spesielt viktig for markedsføringstekster. Hvis en brosjyre om et nytt medisinsk produkt skal ut til tyske leger, vil ikke våre tyskoversettere bruke samme vokabular som for en tilsvarende brosjyre til tyske pasienter. I tillegg er det tyske lynnet ikke helt det samme som vårt eget, og det må det tas hensyn til i oversettelser.

  4. Hvis selskapet ditt  har språklige retningslinjer (inkludert «tone of voice») og en ordliste fra før av, send oss dette.

  Be om et tilbud

  Ring 22 80 52 00. Skriv til oslo@samtext.com. Eller bruk skjemaet du så lengre opp opp på siden her!

  “Hardt og strengt – vart og poetisk”
  Samtext logo
  Samtext Norway AS
  Brynsveien 5
  0667 Oslo
  Tlf.: 22 80 52 00