Samtext Norway

Oversetter norsk engelsk

Den som oversetter fra norsk til engelsk, må kunne ordlegge seg like godt som en glimrende engelsk skribent. Vi har engelske morsmålsoversettere som virkelig kan dette.

Våre oversettere

Alle som oversetter fra norsk til engelsk hos oss, har engelsk som morsmål. Vi har briter, amerikanere, sørafrikanere, australiere og canadiere, og de fleste er bosatt i sine respektive hjemland. Dette er en fordel når det gjelder å holde seg oppdatert, og er spesielt viktig når målgruppen er ung og befinner seg i hjemlandet. Noen av våre engelske oversettere er bosatt her i Norge – som gjør at de kan snakke med norske bransjefolk og at de kjenner norske forhold ut og inn. Dette reduserer sjansen for å misforstå uttrykk som bare er kjent blant nordmenn og på norsk radio og tv (f.eks. å ta en Eli Hagen).

Det er også et faglig poeng at det ikke bare er engelske frilansere som gjør jobben. Samtext har følgende medarbeidere med engelsk som morsmål:

Alistair Gage, autorisert regnskapsfører fra Ernst & Young, MA (Hons) i svensk og tysk, spesialist på oversetting av norske årsrapporter og konsernfinans.
James Campbell, bakgrunn som programmerer (12 år) og webspesialist, oversetter og språkvasker.
Charlotte Damgaard, bakgrunn som seniorrådgiver i PR-bransjen (15 år), MA i kommunikasjon, tekstforfatter og oversetter.

Fagområder, norsk til engelsk

Hvert år gjør vi et stort antall oversettelser innen konsernfinans, kontrakter, rettsdokumenter, IT, reklame, markedsføring, PR, reiseliv, fiskeoppdrett, HMS og kunstbøker til engelsk. Samt en rekke andre og noen ganger svært så smale fagområder.

Tre råd fra en engelsk oversetter

  1. Si fra om hvilken versjon av engelsk du skal ha oversatt til. Dersom teksten ikke skal leses av innfødte briter eller amerikanere, men av enhver utlending, bruker vi «International English».
  2. Har du et nisjeprodukt, så legg gjerne ved det du måtte ha av referansemateriell. Dette kan være tidligere oversettelser du vet det er god kvalitet på, eller lenker til illustrasjoner eller artikler om produktet. Alt som gjør at oversetteren kan forstå teksten, er svært nyttig. Det inkluderer også forkortelser dere bruker internt i selskapet.
  3. For markedsføringstekster er det spesielt viktig at du forteller oss hvem målgruppen er. Det kan være butikkinnehavere i Baltikum som skal motta en engelsk brosjyre om et nytt produkt. I så fall vil ikke våre oversettere bruke samme vokabular som for den samme brosjyren til britiske butikkinnehavere.
 
“Engelske morsmålsoversettere”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00