Samtext

Engelsk tekstforfatter | English copywriting

Hva er nøkkelen til å lykkes utenfor Norges grenser? Glimrende, kundefokusert innhold.

Med 20 års markedsføringserfaring og spisskompetanse på å forfatte engelske tekster som fanger oppmerksomheten og konverterer interesse til handling, er det to ting vi er helt sikre på: (1) Norske selskaper kan parkere sine utenlandske konkurrenter ved hjelp av overbevisende innhold. (2) Forbedringspotensialet er stort.

Hvordan kan vi vite dette?

Fordi vi rett som det er blir bedt om å korrekturlese det engelske nettstedet til et norsk selskap, og som regel ender det opp med at vi omskriver det fullstendig.

Akkurat hva det er ved tekstene som må endres, varierer fra nettsted til nettsted. Men de har én ting til felles: Innholdet lykkes ikke i å fange oppmerksomheten med en gang, og heller ikke holde på den. Dette skyldes nesten alltid et manglende fokus på hvem kundene er og hva de trenger å vite for å skulle ønske seg tjenesten eller produktet ditt.

Det høres så enkelt ut. Og for en engelsk tekstforfatter er det det. Likevel kan vi garantere deg at over 70 prosent av norske selskaper ikke lykkes med å skape det fokuset – i det minste er det slik på de engelske nettsidene deres.

Årsaken til denne mangelen på fokus i tekstene er ikke fullt så åpenbar som mangelen på fokus i seg selv, men vi tror det stammer fra en utilstrekkelig forståelse av hvilken kraft ord har. Gjennom alle disse årene har vi mer enn en gang blitt forbløffet over at en kunde er villig til å bruke titusener av kroner på én enkelt annonse, men rygger ved tanken på å betale noen hundrelapper for den teksten som avgjør om han faktisk vil lykkes med innsalget eller ikke. Det gir ikke mening!

Uansett hva grunnen er, finnes det en enkel og effektiv løsning: Hvis ditt selskap har en engelsk nettside, spør deg selv om du er blant de 70 prosentene som ikke fanger og holder på oppmerksomheten til dine utenlandske lesere så effektivt som du burde.

Og hvis svaret ditt er ja, kontakt Samtext og be oss om å vise deg hva vi kan gjøre for å få den engelske nettsiden din til å gjøre jobben sin – og gjøre den langt bedre enn dine konkurrenters nettsider.

The key to outperforming your competition abroad? Powerful customer-centric copy.

With many years’ marketing experience and a knack for creating powerful copy in English, we know one thing for sure: there is huge potential for Norwegian companies to leapfrog their competitors through compelling copy.

And how do we know this?

Because time and again we are asked to proofread a Norwegian company’s English website, and more often than not we end up completely rewriting it.

While the specific aspects requiring significant improvement vary from site to site, they all have one thing in common: the content simply fails to immediately attract and retain attention. And this is almost always due to a lack of focus on who the customers are and what they need to know in order to want your service or product.

It sounds so simple. And to us it is. Yet we can guarantee that over 70 per cent of Norwegian companies are failing to achieve this focus – at least where their English websites are concerned.

The reasons for this obscurity are less obvious, although we think they may stem from a lack of awareness of the power of language. Throughout the years, we have been baffled by the number of times a client has been willing to spend tens of thousands of kroner on placing an ad, but balked at the prospect of paying a few hundred for the copy that determines whether it will actually succeed or not! It makes no sense.

Whatever the reasons, there is a simple and effective solution: if you have a business with an English website, ask yourself whether you may be among the 70 per cent or more who are not attracting and retaining your English-speaking customers’ attention as effectively as you could – and should – be.

And if your answer to that is yes, contact Samtext and ask us to demonstrate what we can do to make sure your English website does its job well – and ultimately outperforms your competitors’ sites.

“Ask us to demonstrate what we can do to make sure your English website does its job well.”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00