Samtext

IT-oversettelser

I løpet av alle de årene Samtext har vært i bransjen, har vi oversatt tekster for titalls maskinvareprodusenter, programvarehus, app-produsenter og konsulentselskaper, som Microsoft, Dell, Sopra Steria, Accenture, Nets, Conscia, Amesto og CGI. Vi har dekket hele spekteret av it-tekster – alt fra brukergrensesnitt, dokumentasjon, anbudsbesvarelser, markedsførings- og salgsmateriell, til kundecaser og produktbeskrivelser. Og tekstene inkluderer både B2B og B2C.

 

UX og UI

Monteringsveiledningene til IKEA har ikke tekster. Møblene selges over hele verden på 38 språk, og IKEA behøver dermed ikke bruke tid og penger på å oversette dem – de bruker den samme veiledningen i alle land. Men IKEA gjør det også slik fordi de da unngår at kundene monterer møblene feil pga. varierende leseferdigheter.

Det er en smart løsning for Billy-hyller og garderobeskap, men ikke når produktet er et pasientjournalsystem eller en mobilapp for leie av bil. De aller, aller fleste webløsninger og apper kan ikke være helt uten tekst, og det er heller ikke noe mål i seg selv. 

En glimrende brukeropplevelse (UX) krever tekster som  fungerer i navigasjonen og interaksjonen på nettsiden og i appen. Når disse tekstene blir oversatt til et annet språk, er kontekst og forståelse alfa og omega. Løsrevne ord og ledetekster blir veldig fort feiloversatt hvis oversetteren og korrekturleseren ikke har tilgang til dette. Som vår kunde, ber vi deg derfor alltid om å få se tekstene i selve brukergrensesnittet (UI), samt å få tilgang til den faktiske webløsningen eller appen. 

Brukerdokumentasjon

Vi oversetter brukerdokumentasjon for it-systemer, både frontend og backend. Det inkluderer komplette online brukermanualer og kontekstsensitive hjelpetekster.

It-anbudstekster

Offentlige anbudsinvitasjoner her til lands publiseres på norsk, og det forlanges også at anbudet besvares på norsk.

Vi har kunder som har sine spesialister i andre land, og oversetter derfor anbudsinvitasjoner og -underlag til engelsk. Disse spesialistene forfatter anbudsbesvarelsen på engelsk, og vi oversetter deretter dette til norsk. Det er ofte store mengder tekst, og på grunn av anbudsfristene er vi derfor vant med å mobilisere flere oversettere som jobber parallelt. 

Markedsføring av it-tjenester

Hvis du skal ha oversatt en markedsføringstekst som gjør målgruppen din interessert, er det særdeles viktig at oversetterne forstår markedet i det landet du skal publisere oversettelsen i, og ikke minst at de forstår  it-tjenestene du vil selge. Blant våre oversettere finner du både en tidligere programmerer med 18 års erfaring, og en tidligere kommunikasjonssjef i et it-konsulentselskap. De vet hva du snakker om.

Ta en snakk med oss

En glimrende markedsføringstekst – og oversettelsen av den – blir ikke bare lest i sin helhet og med en behaglig lav fluktfrekvens (bounce rate). CTA-en nederst blir også faktisk trykket på av en god prosent av leserne. Som vår egen CTA her:

Har du blandet erfaring med byrået du har brukt til å oversette it-tekster? Da er det kanskje riktig å se seg om etter en bedre leverandør. Be om et møte, så tar vi en uforpliktende samtale om hva selskapet ditt trenger!

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00