Samtext

Hva gjør et oversettelsesbyrå?

Oversettelsesbyrå, oversettingsbyrå, oversetterbyrå – kjært barn har mange navn. Uansett hva barnet heter, skal et slikt byrå levere tekster med riktig oversatte bransje- og faguttrykk, og med riktig tone of voice for din målgruppe. Et profesjonelt byrå skal derfor ha talentfulle oversettere som virkelig kan skrive godt, ikke bare oversette  korrekt.

 

Samtext har noen av bransjens beste språkfolk – oversettere, skribenter og korrekturlesere – men selv disse gjør av og til feil. Likevel lover vi at du får tekster som ikke noe annet byrå kan gjøre bedre. Det gjelder ikke bare rettskrivning og tegnsetting, men også hvor god den endelige teksten er i seg selv. Hemmeligheten er obligatorisk kvalitetssikring utført av spesielt kvalifiserte språkvaskere og korrekturlesere.

Som fullserviceleverandør av språktjenester leverer vi oversettelse, lokalisering, versjonering («transcreation»), underteksting, språkvask, korrektur og produksjonsdesign.

Våre kunder stiller store krav til nøyaktighet og konsistent språk. Derfor utarbeider vi ordlister som hjelper oss å benytte din terminologi konsekvent.

Flere byråer i samme oversettelsesbyrå

Kontorer i flere land gir høyere kvalitet. Alle oversettelser blir korrekturlest og kvalitetssikret av Samtext-kontoret som utfører jobben, og deretter kvalitetssikres de av Samtext-kontoret som er ansvarlig overfor kunden.

 
Figur som viser forskjellen mellom arbeidsgangen i et typisk oversettelsesbyrå versus arbeidsgangen i Samtext.

Figuren viser hvordan en norsk tekst blir oversatt til dansk, finsk og svensk. Her ser du forskjellen mellom den tradisjonelle arbeidsmåten i bransjen og hvordan oversettelsesbyrået Samtext arbeider.

 

Oversettelsene blir med andre ord kontrollert både av en som har målspråket som morsmål, og av en som har kildespråket som morsmål. Grunnen til det siste trinnet er at en oversetters akilleshæl er kildespråket, altså det språket som ikke er hans morsmål.

Billedlig tale og faste uttrykk er en utfordring – sa brura

At kildespråket er akilleshælen, gjelder i særdeleshet når teksten skal oversettes fra et nordisk språk til et ikke-nordisk språk, som for eksempel engelsk. Selv om en britisk oversetter kan norsk svært godt, forekommer det billedlig tale og faste uttrykk man må være innfødt nordmann for egentlig å forstå.

Eksempel: For de fleste nordmenn er det å ta en Eli Hagen et lettfattelig uttrykk (som brukes om å dumme seg ut i all offentlighet, gjerne med pressefotografer til stede). Men en engelsk oversetter som ikke finner dette uttrykket i ordboken, kan konstruere en helt annen og ufrivillig morsom betydning («violate Eli Hagen», perhaps?). Et annet eksempel er «sa brura» i overskriften rett over her.

En profesjonell oversettelse er feilfri og velskrevet, og det er hva du skal forlange av et profesjonelt oversettelsesbyrå.

Gi oss gjerne en utfordring. Ring 22 80 52 00, skriv til oslo@samtext.com eller bruk dette skjemaet:

  Filstørrelse opp til 10 MB.

   

  .

  Kube med danske farger som illustrerer oversettelse til dansk utført av Samtext Denmark oversettelsesbyrå.Oversettelse til dansk

  Samtext har eget kontor i København, et stort antall faste nordiske kunder og danske morsmålsoversettere og korrekturlesere som kan det hele, som danskene sier.

  Litt om dansk

  Selv om kulturen og språket ligner mye på vårt eget, er det allikevel forskjeller. Når noe skal oversettes til dansk, blir disse forskjellene veldig synlige. På dansk er det for eksempel enda vanligere å beholde engelske låneord enn det er på norsk – som «downloade» og «browser» istedenfor «laste ned» og «nettleser». Men det er når teksten din skal markedsføre noe, at forskjellen i lynne og humør mellom nordmenn og dansker virkelig gir utslag. De ordlegger seg bare ikke på den samme måten, og noen ganger sier de noe helt annet. Dette får konsekvenser for hvordan en tekst skal oversettes. Nøkkelen til å treffe helt riktig med en dansk oversettelse er inngående kjennskap til målgruppens stammespråk og preferanser – og tone.

  Har du prøvd å få oversatt noe til dansk uten at det ble den helt store suksessen? Eller er du førstegangskjøper av oversettelse til dansk? Ring 22 80 52 00 og snakk med oss.

   

  .

  Kube med britiske farger som illustrerer oversettelse til engelsk utført av Samtext UK oversettelsesbyrå.Oversettelse til engelsk

  Vårt datterselskap i UK har britiske spesialister på fagoversetting innen IT, økonomi og konsernfinans. I tillegg har vi et stort antall kvalitetssikrede oversettere som dekker de aller fleste fagområder og målgrupper, både på britisk engelsk, amerikansk engelsk og internasjonal engelsk. 

  Litt om engelsk

  Engelsk er morsmålet til briter, amerikanere, canadiere, australiere, sørafrikanere og  ganske mange andre nasjonaliteter. Men det er også andrespråket til et stort antall mennesker og fremmedspråket til enda flere. Dessuten er det verdens mest utbredte lingua franca. Selv nordmenn, svensker og dansker bruker engelsk for å forklare ord og uttrykk til hverandre og oppklare misforståelser seg imellom. Forskjellen mellom engelsk og engelsk er ikke bare at noen ord staves annerledes; det er også ulikheter i måten å ordlegge seg på. Og vel så viktig: Hvis målgruppen din er enhver person på planeten som kan engelsk, og ikke bare de som har det som morsmål, kan forskjellen være veldig stor! Når du skal kjøpe oversettelse til engelsk, ha derfor klart for deg hvem målgruppen er og hvor de bor.

  Litt mer om engelsk

  Britiske og amerikanske oversettere er gode til å oversette slik at det ikke virker oversatt. Men for de som oversetter fra skandinavisk til engelsk, er kildespråket en akilleshæl. Selv den dyktigste oversetter misforstår av og til detaljer i norsk, dansk og svensk. Det kan være et preposisjonsuttrykk, billedlig tale eller henvisning til et dagsaktuelt tema som slett ikke er så enkelt å google eller finne i en ordbok. I Samtext er derfor baklengskorrektur obligatorisk, altså at en som har kildespråket som morsmål korrekturleser den engelske oversettelsen. Hvorfor: En engelskfødt korrekturleser har ikke noen bedre forutsetninger for å forstå slike skjulte feil enn oversetteren, og oppdager dem derfor ikke.

  Har du en tekst her og nå som du trenger å få oversatt til engelsk? Eller leter du etter et bedre oversettelsesbyrå enn det du har? Ring 22 80 52 00 og snakk med oss.

   

  .

  Kube med finske farger som illustrerer oversettelse til finsk utført av Samtext Finland.Oversettelse til finsk

  Vårt kontor i Helsingfors sørger for en så grundig kvalitetssikring av oversettelsene at du skal kunne publisere dem direkte.

  Litt om finsk

  Vi har finske spesialister på teknisk dokumentasjon, reklame, pressemeldinger, produktpresentasjoner og nettsider. Men selv om dette er morsmålsoversettere med mange års erfaring, må de sette seg inn i din virksomhets produkter, tjenester og vokabular. Våre folk har sannsynligvis oversatt tekster om tilsvarende produkter og tjenester før, men din virksomhet har garantert et budskap og en stemme som skiller seg fra andre. I tillegg gjør selve produktene og tjenestene også det. Hvis du har en finsk filial eller importør som du sender oversettelsen til for godkjenning, vil dette være den perfekte partneren for oversetteren vår å diskutere terminologi med.

  Har du ikke en lokal representant i Finland? Da er det viktig at du sender oversettelsen tilbake til oss i endelig layout/format før publisering. Dermed kan vår finske korrekturleser ta en siste godkjenningsrunde på vegne av deg. For oss nordmenn er finsk like ugjennomtrengelig som gammelgresk. Vi er helt blinde, og klarer ikke engang å se opplagte skrivefeil. Som kjøper av oversettelse til finsk, må du derfor ha en finne du kan stole på som sisteledd. 

  Har du en tekst her og nå som du trenger å få oversatt til finsk? Eller leter du etter et bedre oversettelsesbyrå enn det du har? Ring 22 80 52 00 og snakk med oss.

   

  .

  Kube med norske farger som illustrerer oversettelse til norsk utført av Samtext Norway oversettelsesbyrå.Oversettelse til norsk

  Vi har eget kontor i Oslo med 15 ansatte og noen av Norges beste og mest kreative oversettere på huset. En åpen utveksling av informasjon mellom deg, prosjektleder, oversetter og korrekturleser sørger for at tekstene dine virkelig blir forstått. Og da blir også den riktige fagterminologien benyttet i oversettelsen.

  Selv om Samtext Norway har fem ansatte oversettere, er volumene i perioder så store at vi også bruker norske frilansere. Disse samarbeider tett med våre egne oversettere, språkvaskere og korrekturlesere. Alle oppdrag utføres med et oversettelsesverktøy som er koblet til Samtexts oversettelsesminne TEAMserver. Målet er at mest mulig av det som oversettes for deg, blir gjenbrukt i fremtidige oppdrag. Dette gir deg to fordeler: Du får en solid rabatt på de setningene som gjenbrukes, og det sørger for konsistens i vokabular og stil selv om oversetteren som pleier å gjøre jobben for deg, ikke skulle være tilgjengelig.

  Har du en tekst her og nå som du trenger å få oversatt til norsk? Eller ser du etter en bedre leverandør enn den du har? Ring 22 80 52 00 og snakk med oss.

   

  .

  Kube med svenske farger som illustrerer oversettelse til svensk.Oversettelse til svensk

  Vårt oversettelsesbyrå i Stockholm sørger for at vi har noen av Sveriges dyktigste spesialister på versjonering av markedsføringstekster til svensk. Vi oversetter for en rekke nordiske selskaper, og fagområdene inkluderer alt fra konsernfinans til reiseliv.

  Hva vi oversetter til svensk (et lite utvalg): Bedriftshjemmesider, intranettsider, eDM-er, nettbutikker, HR-systemer, apper, pressemeldinger, produktbrosjyrer, datablad, håndbøker, stillingsannonser, kursmateriell, prospekter.

  Har du en tekst her og nå som du trenger å få oversatt til svensk? Eller ser du etter en bedre leverandør enn den du har? Ring 22 80 52 00 og snakk med oss.

  “Hemmeligheten? Morsmålsoversettere og obligatorisk kvalitetssikring!”
  Samtext logo
  Samtext Norway AS
  Brynsveien 5
  0667 Oslo
  Tlf.: 22 80 52 00