Samtext

Maskinoversettelse

Har du større tekstmengder som skal til flere språk? Da bør du be oss om å få maskinoversettelse med etterredigering. Hvis det er svært store mengder og selskapet ditt produserer nytt innhold hele tiden, bør du spørre oss om å få maskinoversettelse integrert i ditt eget CMS. Med dette på plass reduseres dagens manuelle arbeid drastisk, innkjøpskostnadene blir vesentlig lavere, og tiden det tar å administrere oversettelsene blir kortere.

Når det er større mengder tekst som skal oversettes, og oversettelsen ikke skal avvike fra originalteksten i det hele tatt, er det både økonomisk og tidsbesparende å automatisere dette. Det gjør vi med oversettelsesverktøyet memoQ som har koblinger både mot ChatGPT og programmer som Google Translate.

Samme innhold på begge språk

Et eksempel på en tekst hvor oversettelsen ikke avviker fra originalteksten, er varedeklarasjoner. Når det står Contains 0.23mg Potassium på engelsk, er det bare én riktig måte å oversette det til norsk på: Inneholder 0,23 mg kalium. Ikke bare vet maskinen at potassium er kalium på norsk, men også at desimaltegnet på norsk er komma istedenfor punktum og at det skal være mellomrom mellom tallet og måleenheten bak tallet her til lands.

Sannsynligheten for at maskinen gjør dette feil, er veldig liten, den bruker nesten ingen tid på å gjøre jobben, og oversetteren sparer fingrene for de 25 tastetrykkene oversettelsen ellers ville ha krevd. 

memoQ, maskinoversettelse, automatisert oversettelse

Slik ser oversettelsesverktøyet memoQ ut for en oversetter.

Andre eksempler er bruksanvisninger, håndbøker for installasjon, drift og vedlikehold, tekniske spesifikasjoner, datablad, produktbeskrivelser, og til og med kontrakter og økonomirapporter. De to siste er egnet for automatisert oversettelse ikke bare fordi innholdet skal være identisk på de ulike språkene, men også fordi terminologien og formuleringene innenfor kontrakt og finans er standardiserte, og det ligger kolossale mengder av det tilgjengelig på nettet som råmateriale for KI.

Det som derimot ikke er egnet for automatisert oversettelse, er kreative og selgende tekster som skal inspirere leseren til å gjøre noe. Eksempler på dette kan du finne HER.

Djevelen ligger i detaljene

Hvis automatisert oversettelse går så raskt og blir såpass bra, hvorfor ikke bare gjøre jobben selv istedenfor å bruke et profesjonelt byrå? Fordi maskinoversettelser langt fra er perfekte. Det oppstår rariteter uansett hvor fantastisk avansert KI blir, så resultatet må og skal kvalitetssikres. Løsningen på det kalles MTPE –Machine Translation Post Editing – som løselig kan oversettes til redigering av maskinoversatt tekst.

MTPE  forklart

Etter at den automatiserte oversettelsen er gjort, blir hvert dokument kvalitetssikret og redigert av en profesjonell oversetter, kildesetning mot målsetning. Dette arbeidet er ikke å ta stikkprøver; hver eneste setning blir gjennomgått. Deretter blir hele dokumentet gjennomlest fra synsvinkelen til målgruppen uten at oversetteren ser på kildeteksten samtidig. Det er gjerne først da det dukker opp svakheter som noen ganger stammer fra originalteksten, eksempelvis faktafeil, inkonsekvent språkbruk (som fjelen og fjøla i samme tekst), sviktende logikk pga. tekst som mangler eller kommer to ganger etter hverandre, eller at et årstall på side 12 skal være det samme årstallet som sto på side 3, men ikke er det. Slike ting er det veldig vanskelig å lukte for KI.

Samtexts krav til MTPE inkluderer også at oversettelsen ikke skal lyde oversatt. Et av punktene på sjekklisten vår er at oversetteren – som har målspråket som morsmål – stiller seg selv dette spørsmålet: «Ville jeg ha ordlagt meg på den måten hvis jeg selv skulle ha skrevet dette?»

Gå ikke rett på KI

Den opplagte grunnen til at du ikke bør bruke bare KI (kunstig intelligens) til å oversette selskapets materialer, er fordi oversettelsene må være konsistente seg imellom. Innholdet ditt har et vokabular og en tone-of-voice som skal ivaretas. Det oppnår du ved å la alt bli kjørt gjennom et oversettelsesverktøy som tar vare på og gjenbruker termer, setninger nettopp fra alle de andre oversatte materialene du har.

Vårt hovedverktøy til det formålet er memoQ, som er et av bransjens mest avanserte oversettelsesprogrammer. I memoQ blir alt du har av ordlister og oversatte materialer, samlet i en lukket database. Programmet sørger for at terminologien i databasen alltid blir brukt på nye oversettelser.

Hva du kan gjøre

Du kan for eksempel snakke med daglig leder Trond Samstad. Han tar gjerne tar et møte med deg om maskinoversettelse og etterredigering! Eller bruk dette skjemaet:

  Filstørrelse opp til 10 MB.

  “Ville jeg ha ordlagt meg på den måten hvis jeg selv skulle ha skrevet dette?”
  Samtext logo
  Samtext Norway AS
  Brynsveien 5
  0667 Oslo
  Tlf.: 22 80 52 00