Samtext

Personvernerklæring

Samtext stiller strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern. Vi prioriterer høyt å beskytte og behandle personopplysninger iht. anerkjente standarder. Denne siden forklarer hvordan personopplysninger blir behandlet av Samtext for at selskapet skal kunne levere sine tjenester, og for markedsføringsformål. 

 

Hvordan behandler vi opplysningene om deg, og på hvilket lovlig grunnlag?

Når du kontakter oss for å benytte våre tjenester eller be om et tilbud, tar vi vare på personopplysningene du gir oss, typisk nok navnet ditt og kontaktinformasjonen, for å kunne levere en tjeneste til deg (lovlig grunnlag: vår kontrakt med deg) og for bruk i regnskapet (lovlig grunnlag: våre legitime interesser). Vi spør deg også om du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss. Hvis du velger å si ja til dette, vil vi noen ganger i året sende deg nyheter som bør være av interesse for deg (lovlig grunnlag: ditt samtykke).

Hvis du sender oss dokumenter som inneholder personopplysninger til oversettelse, redigering eller en av våre andre tjenester, vil vi behandle de opplysningene strengt konfidensielt og ikke bruke dem til noe annet enn å gi deg den tjenesten du har bestilt (lovlig grunnlag: vår kontrakt med deg).

Hvis du er en leverandør eller potensiell leverandør av språktjenester til oss, tar vi vare på kontaktinformasjonen din, detaljer om tjenestene du leverer og hva du har spesialistkompetanse på, slik at vi kan velge riktig leverandør og kontakte deg med forespørsler om å levere slike tjenester til oss (lovlig grunnlag: våre legitime interesser).

Samtext vil ikke under noen omstendighet selge personopplysninger. Samtext vil heller aldri dele personopplysninger med noen tredjepart, med mindre det er helt nødvendig for å kunne levere deg tjenester. 

Samtykke

Hvordan får vi ditt samtykke?

Når du sender oss personopplysninger og velger å si ja til å motta markedsføringskommunikasjon, gir du oss ditt samtykke til ta vare på disse personopplysningene og bruke dem til nettopp det formålet. Dette er helt frivillig.

Hvordan trekker du tilbake samtykket ditt?

Etter at du har valgt å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt om å kontakte deg og/eller bruke informasjonen din ved rett og slett å velge «Unsubscribe» nederst i e-posten du mottar, eller ved å skrive til marketing@samtext.com.

Etter at du har gitt oss dine personopplysninger for at vi skal kunne levere deg en språktjeneste du har bedt om, kan du når som helst ombestemme deg og si fra om dette til din kontaktperson i Samtext eller til e-postadressen nederst på denne siden. Dokumentene med slike personopplysninger vil da bli slettet.

Hvis du er eller har vært en leverandør eller potensiell leverandør av språktjenester til oss og du ikke lenger ønsker at vi skal lagre dine personopplysninger, kan du når som helst be om at vi fjerner disse personopplysningene fra vårt leverandørregister ved å skrive til e-postadressen nederst på denne siden. Ikke desto mindre er minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale fem år etter regnskapsårets slutt, og det gjelder i så fall også identiteten og kontaktinformasjonen din hvis det har vært noen transaksjon mellom oss.

Rettighetene dine i henhold til lov om personvern

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet. Du kan når som helst be om å korrigere eller få tilgang til informasjonen vi har om deg, eller kreve at informasjonen blir slettet. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du vil benytte deg av disse rettighetene, kan du kontakte oss via adressen nederst på denne siden.

Hvis du føler at måten vi behandler personopplysningene dine på er problematisk, har du rett til å klage til relevante myndigheter, f.eks. Datatilsynet. Men vi håper at du kontakter oss først, hvis noe bekymrer deg. Samtext tar ditt personvern og sikkerheten til dine personopplysninger på største alvor.

Utlevering

Vi kan være nødt til å utlevere dine personopplysninger til myndighetene hvis loven krever det.

Tjenester fra tredjepart

Eksterne tjenester: Leverandørene av eksterne tjenester vi bruker (dvs. tjenester vi ikke selger og leverer til våre kunder) vil bare samle inn, bruke og fremlegge informasjonen om deg i den grad det er nødvendig for at de skal kunne utføre tjenestene de leverer til oss. Vi bruker også databehandlere (slik som Google Analytics) for å behandle data på vegne av oss iht. inngåtte avtaler om slike databehandling. 

Våre egne tjenester: Underleverandører vi bruker for å levere våre egne tjenester, får ikke tilgang til informasjon om deg når du er vår kunde. Når dokumenter du sender til oss for oversettelse, redigering eller annen språkbehandling videresendes til en slik underleverandør, krever vi at vedkommende kun bruker eventuelle personopplysninger i dokumentene for å levere tjenester til oss. Vi krever også av underleverandørene våre at de etterfølger all relevant lovgivning om beskyttelse av personopplysninger, og at de har relevante sikkerhetsrutiner på plass.

Sikkerhet og lagring av data

For å beskytte personopplysningene dine, tar vi alle nødvendige forholdsregler og følger alminnelig bransjestandarder for at de ikke skal bli mistet, misbrukt, gis urettmessig tilgang til eller bli avslørt, endret eller ødelagt.

Alle våre kunders og underleverandørers personopplysninger lagres i et TMS (Translation Management System) på en SSL-sikret server (kryptert forbindelse). Tilgang til personopplysningene i TMS-et er begrenset til medarbeidere i Samtext som trenger dette innenfor sitt ansvarsområde. Alle som har tilgang til dataene i TMS-et, er bundet av en konfidensialitetserklæring. Personopplysningene dine blir lagret inntil kunde- eller leverandørforholdet er avsluttet, eller til du ber om å få dem slettet – dog med hensyntagen til oppbevaringstiden som relevante lover og regler krever (f.eks. regler om bokføring og skattlegging).

Hvis du ber oss oversette, redigere eller korrekturlese dokumenter som inneholder personopplysninger, vil vi sørge for at disse blir beskyttet. Vi har en egen rutine for spesielt sensitive personopplysninger som f.eks. sykejournaler og identitetspapirer. Vår policy er å slette slike dokumenter når de ikke lenger er nødvendige for å yte den tjenesten du får fra oss. 

Alle dokumenter vi mottar, behandles som sensitiv informasjon. Våre medarbeidere har konfidensialitetsklausuler som del av sin ansettelseskontrakt, og kontoret har rutiner for makulering av utskrifter. Ikke desto mindre blir dokumenter med spesielt sensitivt innhold passordbeskyttet på våre servere slik at kun medarbeidere som er direkte involvert i oppdraget vil kunne lese dem. De vil også bli levert via vår kundeportal med brukernavn-/passordbeskyttet og kryptert aksess for kunden for ikke å bli lagret som vedlegg i e-posthistorikken.

Overføring av data til land utenfor EU eller EØS

Alle våre kontorer befinner seg innenfor EU- eller EØS-området. Noen av våre tredjepartsleverandører av språktjenester befinner seg utenfor EU- eller EØS-området, eller de har kontorer der. I tillegg befinner noen av våre ansatte medarbeidere seg utenfor EU- eller EØS-området. Hvis du ber oss om å oversette eller redigere dokumenter som inneholder personopplysninger, er du hermed innforstått med dette. Underleverandører har for øvrig ikke tilgang til dokumenter på Samtexts filserver. Overføring av dokumenter mellom oss og slike leverandører skjer ved at de blir lastet opp til en separat leverandørportal hvor adgangen er kryptert og beskyttet med brukernavn og passord. Alle våre leverandører er for øvrig bundet av en konfidensialitetserklæring overfor oss.

Eksterne nettsider

Når du klikker på eksterne lenker på nettstedet vårt, kan disse lede deg vekk fra vårt nettsted. Vi er ikke ansvarlig for hvordan personvernet praktiseres på andre nettsteder, og vil anbefale deg å lese deres personvernerklæring. Denne personvernerklæringen gjelder bare for domenene som tilhører Samtext: samtext.com, samtext.no, samtext.se, samtext.dk, samtext.de, samtext.fi, samtext.info, kommunikasjonsbloggen.no, kapteinschwung.no, bestitekst.no, versjonering.no, versionering.dk, tekstbyrå.no og tekstbloggen.no.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir lagt på din egen maskin eller enhet av nettsteder du besøker. Det er utbredt praksis å bruke dem i den hensikt å få nettsteder til å fungere, eller til å fungere bedre, så vel som til å skaffe informasjon til nettstedets eiere. Hvert nettsted, eller hver tredjeparts tjenesteleverandør som det nettstedet bruker, kan sende sin egen informasjonskapsel til nettleseren din hvis din nettlesers innstillinger tillater det, men (av hensyn til personvernet ditt) tillater ikke nettleseren din at et nettsted eller tredjeparts tjenesteleverandør får tilgang til noe annet enn informasjonskapslene de allerede har sendt til deg, ikke de informasjonskapslene som er sendt til deg av andre nettsteder eller andre tredjeparts tjenesteleverandører.

Samtexts nettsted bruker informasjonskapsler til analyseformål for å forbedre våre tjenester. Du kan bruke nettleserens innstillinger til å blokkere informasjonskapsler uten at det påvirker kjernefunksjonaliteten til dette nettstedet.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på nettstedet vårt kan inkludere innebygd innhold, som f.eks. videoer. Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dersom du har en konto og er logget inn på det nettstedet, omfatter dette også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet. Dette er utenfor Samtexts ansvarsområde.

Endringer i personvernerklæringen eller eierforhold

Vi forbeholder oss retten til å modifisere denne personvernerklæringen, så les den gjerne om igjen fra tid til annen. Enhver endring vil gjelde umiddelbart etter at den er blitt publisert på Samtext.no. Hvis vi gjør store endringer, vil det stå i klartekst her at den er blitt oppdatert slik at du er innforstått med hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, under hvilke omstendigheter vi bruker den og/eller utleverer den.

Hvis selskapet vårt blir kjøpt opp av eller fusjonert med et annet selskap, vil informasjonen din kunne bli overført til de nye eierne slik at vi kan fortsette med å selge produkter til deg.

Spørsmål og kontaktopplysninger

Hvis du vil ha tilgang til, rette på, tilføye eller slette noe av den personlige informasjonen vi har om deg, eller hvis du vil klage på noe eller rett og slett vil ha mer informasjon, kontakt oss via denne e-postadressen:

oslo@samtext.com

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00