Samtext

Finansoversettelse

Årsrapporter, årsregnskaper, aksjonærrapporter, kvartalsrapporter, analyser og prospekter – Samtext oversetter og språkvasker finanstekster, og mye av det hvert eneste år.

 

Perioden februar – april er høysesong for finansoversettelse i mange norske selskaper: Årsrapporten skal publiseres på engelsk. Men det produseres mange økonomirelaterte tekster resten av året også, ikke bare kvartalsrapporter, men også analyser og prospekter.

Her er noen av selskapene vi oversetter årsrapporten og andre finanstekster for:

 • Statnett
 • Hafslund
 • Infratek
 • Hurtigruten
 • Multiconsult
 • Investinor
 • Orica
 • Nordic Trustee (tidligere Norsk Tillitsmann)
 • Aberdeen Property
 • Bama
 • NFM Holding
 • Rainpower
 • Norconsult
 • Scancem
 • GIEK
 • KPMG
 • HELP Forsikring
 • ECOHZ
 • VISMA
 • Santander

Finansoversettelse og kvalitet

Vi har noen av bransjens skarpeste britiske finansoversettere. Og ikke minst, vår senioroversetter i Samtext UK er autorisert regnskapsfører, har tidligere jobbet i flere år hos Ernst & Young og er spesialist på IFRS. Det hjelper på oversettelsens kvalitet at oversetteren faktisk forstår kildeteksten, noe som så avgjort også gjelder finansoversettelse.

For finanstekster er det nulltoleranse på at innholdet er helt korrekt gjengitt. Man vil nødig utsettes for uriktige årstall eller feil antall nuller på en postering. For oversettelse fra norsk til engelsk gjør vi  – i tillegg til en korrektur som foretas av en oversetter med engelsk som morsmål – derfor alltid en «baklengskorrektur» på finanstekster, dvs. at en person med norsk som morsmål også gjennomgår oversettelsen.

Du skal kunne stole på det et oversettelsesbyrå returnerer til deg, og du skal ikke behøve å engasjere en britisk konsernfinansspesialist for å verifisere at alt er riktig oversatt. Eller for å si det slik: Hvis du engasjerer en ekspert for å verifisere oversettelsen, skal han ikke finne noen feil i den.

Mange årsrapporter har også en innledende, fortellende seksjon. Dette er i realiteten en markedsføringstekst. Den representerer selskapet og er selskapets ansikt utad. Er den godt skrevet, blir den lest. Og er den glimrende skrevet, blir den også husket. De britiske oversetterne vi benytter til dette, har tekstforfatterkompetanse. Samtext gir deg en engelsk versjon som er minst like god som den norske, om ikke bedre.

Er du ikke helt fornøyd med språket og presisjonen i det selskapet har fått oversatt så langt? Ta i så fall en uforpliktende samtale med daglig leder hos oss. Vi kan gi deg en bedre finansoversettelse.

“Det hjelper på oversettelsens kvalitet at oversetteren faktisk forstår kildeteksten.”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00