Samtext

Oversettelsesverktøy

«Andre oversettelsesverktøy har brukere – Déjà Vu har fans,» heter det blant oversettere. Det kan vi faktisk forstå, etter å ha brukt slike verktøy i mange år.

 

Oversetterens nærmeste venn og livsledsager er et dataprogram. Og nei, det er ikke Google Translate, men et eller annet oversettelsesverktøy (engelsk: CAT tool – Computer-assisted translation).

Alle oversettelsesverktøy virker på den samme måten: De automatiserer arbeidet så mye som mulig for oversetteren ved å ta hånd om setninger som gjentar seg, gjenbruke setninger som har vært oversatt før, sjekke at enkeltord ikke blir oversatt på forskjellig måte i samme dokument, og et hundretalls andre ting som sparer tid.

Eksempler på slike verktøy er Déjà Vu, memoQ, SDL Trados, TransStudio, Wordfast og Wordbee. Forskjellen – for ikke å si djevelen – ligger i detaljene. Hvordan takler programvaren for eksempel skjult tekst i Excel, eller et hundretalls XML-filer som ligger i en diger mappestruktur? Eller fire filer i henholdsvis Word, Excel, PowerPoint og InDesign som skal oversettes samtidig?

Vårt foretrukne oversettelsesverktøy er Déjà Vu.

 
Utsnitt fra oversettelsesverktøyet Deja Vu.

Utsnitt fra oversettelsesverktøyet Déjà Vu.

 

Øyeblikkelig effektivitet

Déjà Vu håndterer alle rutineoppgaver, som lagring av arbeidet, oppbevaring av og oppslag i tidligere oversettelser og etablert terminologi samt kontroll av kvalitet og samsvar. Dermed kan oversetteren konsentrere seg om selve oversettingsarbeidet.

Prosjekter med flere filer og formater

Déjà Vu kan håndtere et ubegrenset antall filer i hvert prosjekt. Det er enkelt å importere ulike filformater i samme prosjekt og arbeide med filer fra Microsoft Office, Adobe InDesign samt HTML, XML og mange andre formater – samtidig, som om det var én fil.

Prosjektleksikon

Det er enkelt å bygge opp ordlister for prosjektene man oversetter, eller importere terminologi fra eksisterende ordlister i andre filformater, for eksempel Excel eller Word.

Større gjenbruk

Alle oversettelsesverktøy har sin egen database, som kalles oversettelsesminne (engelsk: TM – Translation Memory). Déjà Vu har en mer avansert minneteknologi enn det tradisjonelle TM-systemet som du finner i andre oversettelsesverktøy. Hvis det ikke foreligger noe nøyaktig treff i TM-en, benytter Déjà Vu relevante setningsfragmenter, termer og setninger med liknende oppbygning til å sette sammen en oversettelse.

What you see is what you get (WYSIWYG)

I de fleste oversettelsesverktøy vises teksten i en tabell uten noen layout, som vist ovenfor. Og formatering i form av fet, kursiv og understrek er erstattet av koder. I Déjà Vu er det ekte visning av layout i et eget vindu inne i programmet – både av det som allerede er oversatt og det som ennå ikke er det – en stor fordel for oversetteren for å forstå sammenhengen teksten står i.

Kvalitetssikring

Déjà Vu kontrollerer automatisk om terminologien i oversettelsen er konsistent, og sørger for at tall og verdier i kilde- og målteksten stemmer overens.

Kompatibilitet

Filer, oversettelsesminner og termdatabaser produsert i andre oversettelsesverktøy kan importeres og eksporteres direkte – uten kompliserte konverteringsoperasjoner.

Samme oversettelsesverktøy og TM i mange land

I Samtexts versjon av Déjà Vu ligger oversettelsesminnet online. Det er derfor tilgjengelig for alle våre oversettere rundt om i verden, noe som gjør at de kan samarbeide fortløpende fordi de ser hva de andre gjør i sanntid.

Flerspråklige prosjekter

Déjà Vu kan ha et ubegrenset antall målspråk i samme prosjekt, og man kan bruke oversettelsesminnet i begge retninger mellom alle språk.

Garantert riktig gjenbruk av setninger («treff»)

Oversetteren slipper å bekymre seg over mangedoble treff – Déjà Vu tar hensyn til sammenhengen som setningen står i. Hvis det er mer enn én tilgjengelig oversettelse, velger Déjà Vu med stor sannsynlighet den riktige.

 Les mer om hva våre kunder kan tjene på at Déjà Vu brukes som oversettelsesverktøy.

“Oversetterens nærmeste venn og livsledsager er et dataprogram.”
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00