Samtext
Oversettelse av InDesign-filer

Oversettelse av InDesign-filer

Skal du ha oversatt en brosjyre som er laget i InDesign – eller kanskje Adobe Illustrator eller FrameMaker? Samtexts oversettelsesverktøy Déjà Vu gir en ny fremgangsmåte som sparer deg for mange timers etterarbeid.

La oss si at du har en ferdig brosjyre eller manual, typisk nok en PDF, som skal oversettes fra engelsk til norsk. En vanlig måte å gjøre dette på er å sende PDF-en til byrået, få en Word-fil med oversettelsen i retur og så montere teksten inn i den opprinnelige filen, som typisk nok er InDesign. Innkopieringen av oversettelsen må nå gjøres bitvis; overskrift, ingress, første avsnitt, andre avsnitt, story etter story og boks etter boks. I et stort dokument er dette mange enkeltoperasjoner med klipp og lim. Det er tidkrevende og derfor dyrt, og den manuelle innlimingen kan også bli en feilkilde i seg selv.

Arbeidsflyt_1_1

En vanlig måte å gjøre det på.

Hvis du har prøvd den fremgangsmåten noen ganger med vekslende hell, kopierer du kanskje først selv kildeteksten fra PDF-en over til en Word-fil og rydder opp i Word-filen, som du så oversender til byrået. Dermed får du oversettelsen som en gjenkjennelig og ryddig Word-fil i retur. Dette hjelper, og ikke minst sparer det oversettelsesbyrået for å gjøre ryddejobben. Men det reduserer ikke antallet timer du må bruke på å klippe og lime oversettelsen inn i layoutprogrammet etterpå. 

Arbeidsflyt_2_1

En annen vanlig måte å gjøre det på.

Men det finnes en helt annen måte å jobbe på: Send oss originalfilen! Med oversettelsesverktøyet Déjà Vu oversetter vi direkte i den og ikke i en separat tekstfil. Vi tilpasser oversettelsen til den eksisterende layouten og omvendt, leser satskorrektur og sender deg oversettelsen i originalfilen samt en trykkeklar PDF – og du kan også få et ekstra frynsegode: selve oversettelsen i et tabellformat slik at du kan sammenligne originalen og oversettelsen setning for setning og rette direkte i teksten.

Arbeidsflyt_3_1

En HELT annen måte å gjøre det på.

 Slik ser den siden ut i tabellformatet:

SOURCE TARGET
Now available in 4 levels of protection  Nå tilgjengelig med 4 beskyttelsesnivåer
Male Bladder Weakness. Svak blære hos menn:
Hard to talk about. vanskelig å snakke om.
Easy to do something about. Enkelt å gjøre noe med.

 

Tabellen ER selve originalfilen med layouten skjult. Nå retter du i tabellen og sender den i retur til oss, og da har du faktisk korrigert oversettelsen i layoutformatet allerede. Dette er spesielt interessant dersom virksomheten din har et vokabular og til og med hele avsnitt som går igjen i de forskjellige brosjyrene. Hvorfor? Fordi alt vi gjør for deg lagres i en database, setning for setning, og disse «setningsparene» gjenbrukes i oversettelsen av neste brosjyre. Derfor er det viktig at rettelser du gjør, blir tilbakeført til denne databasen. Dette skjer automatisk når du sender oss tabellfilen.

Når dokumentet er godkjent av deg, sender vi deg en oppdatert, trykkeklar PDF og den endelige oversatte InDesign-filen. Voila, og presto – mange timer med klipp og lim hos deg er spart!

Vil du prøve? Send oss en fil ved å klikke her.

Trond Samstad

Trond Samstad
Daglig leder

trond.samstad@samtext.com
906 09 946

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00