Samtext
Skal oversettelsen selge noe?

No one will outshine you when you wear NoDullShine™.

Skal oversettelsen selge noe?

Hvis teksten du vil ha oversatt skal brukes til å markedsføre et produkt eller selge inn en idé, kan du ikke gjøre dette på samme måte som med en bruksanvisning. Hvordan en tekst skal oversettes, avhenger av hva slags tekst det er snakk om.

De som leser korrektur på oversettelser, jakter på misforståelser og avvik mellom kildetekst og måltekst. De retter selvfølgelig også setninger som lyder oversatt, tungt språk og skrivefeil, men det er et ufravikelig krav at oversettelsen skal være tro mot kildeteksten. Dette er faktisk også hva oversettelse blir definert som: å gjengi meningen i en tekst eller et utsagn på et annet språk! For bruksanvisninger, verkstedhåndbøker, årsrapporter og kontrakter, for ikke å snakke om rettsdokumenter, er presisjon det viktige. Oversettelsen må stemme hundre prosent overens med hva det står i kildeteksten, og kvaliteten på oversettelsen vurderes etter hvor korrekt dette er blitt gjort.

Versjonering: Velkjent for noen få – ukjent for de aller fleste

Men la oss si at en importør skal markedsføre en amerikansk skokrem i Norge ved å bruke en produktomtale han har fått tilsendt fra fabrikanten i USA. Tekstforfatteren er amerikaner, og teksten er skrevet for å slå an i hjemmemarkedet. Det kan for eksempel stå noe slikt:

«Life-changing NoDullShine™ shoe polish with its revolutionary water-repelling properties and long-lasting shine will bring your experience of footwear to the next level. You will never look at a pair of shoes the same way again. No one will outshine you when you wear NoDullShine™.»

Hva kan en fagoversetter gjøre med en slik tekst? I følge definisjonen av oversettelse er det bare ett svar: være tro mot kildeteksten. Men en slik troskap er nettopp kjernen i problemet. Samme hvor god fagoversetteren er til å formulere seg på norsk, vil denne skokremen sannsynligvis ikke slå an i Norge så lenge oversettelsen er tro mot kildeteksten. Hvorfor?

Fordi vi i Norge neppe vil svelge påstanden om at en skokrem kan forbedre livet dramatisk. Og som nordmann er du ikke så sterk i troen på at skoene dine kommer til overstråle alle andre sko på din vei, bare du bruker dette merket istedenfor andre merker.

Løsningen på dette er å versjonere teksten. (På engelsk brukes ofte «transcreation» eller «copy-adaptation» om det samme.) Versjonering er IKKE å være tro mot kildeteksten. Noen ganger tvert imot. Troskap mot originalen er helt uinteressant.

Versjonering definert

Versjonering vil si å forfatte en tekst med utgangspunkt i en tekst som allerede finnes på et annet språk. Målet med versjonering er å lage en tekst som faktisk gir leseren lyst til å kjøpe produktet. En godt versjonert produktomtale av NoDullShine™ til norsk kan bli noe helt annet enn hva det står på engelsk. Den eneste regelen som gjelder for versjonering, er at den norske teksten skal gi leseren lyst til å kjøpe denne skokremen.

Hvem kan egentlig versjonere? Noen fagoversettere er faktisk svært dyktige til dette. Men mange av de beste hodene har ikke formell oversetterbakgrunn i det hele tatt; de er for eksempel tekstforfattere, musikere eller journalister.

Versjoneringsspesialistene hos Samtext er en mangslungen gjeng. En av de aller beste er profesjonell chellist og spilte i symfoniorkester før han kom til oss. En annen var daglig leder i Radio Nova og ledet et 11-manns kubansk orkester med smørtenor på fritiden. Men felles for alle våre folk er at de har en god penn og behersker kunsten å gjøre en målgruppe interessert. De klarer å fristille seg fra kildeteksten. De kan legge den til side etter å la lest den, og så skrive noe som virkelig er godt. Noen ganger er det bare nødvendig å vri litt på kildeteksten. Andre ganger innebærer det å skrive noe helt annet.

Skal oversettelsen selge noe? – Da må den gi folk lyst til å kjøpe! 

Be om versjonering neste gang du har en salgs- eller markedsføringstekst som skal brukes på et annet språk.

Trond Samstad

Trond Samstad
Daglig leder

trond.samstad@samtext.com
22 80 52 10

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00