Samtext
Tre små feil som endret verden

Tre små feil som endret verden

Selv om du kanskje ikke skriver på et svarbrev til den amerikanske presidenten, dokumenterer oppsiktsvekkende vitenskapelige funn eller har ansvaret for romnavigasjon, er det alltid viktig å kvalitetssikre tekstene dine. Et seriøst tekstbyrå leser både to og tre runder med korrektur og sørger for at alle små feil og misforståelser blir luket ut før teksten sendes ut til leseren – en god tekst kan nemlig redde verden. 

Donald Trumps famøse forveksling av ordene «would» og «wouldn’t» under pressekonferansen med Vladimir Putin i Helsingfors i juli 2018, rokket ved maktbalansen i hele verden – og det skorter ikke på andre tilsynelatende små detaljer som har fått store følger for ettertiden. Her får du noen historiske tabber en god korrekturleser kunne avverget.

På slutten av 1800-tallet regnet en tysk kjemiker ut at spinat inneholdt 3,5 mg jern per 100 g. Da han skulle dokumentere funnet, plasserte han ved en feiltagelse kommaet på feil sted og noterte et jerninnhold på hele 35 mg jern per 100 g. Funnet ble i senere tid slått sensasjonelt opp, og til tross for at vitenskapelige miljøer har gjort gjentatte forsøk på å rette opp i feilen, lever fremdeles myten om at spinat har et vanvittig høyt jerninnhold.

Skippern

Oversette detaljer og «små» misforståelser har fått store konsekvenser også innen romfart: Mars Climate Orbiter, som ble sendt ut i verdensrommet for å studere klimaet på Mars, mistet all kontakt med jorden i 1999 – bare ni måneder etter oppskytningen. Navigasjonsfeilen som hadde sendt fartøyet ut i feil bane, skyldtes at Lockheed Martin-teamet som samarbeidet med NASA, hadde forholdt seg til britiske og amerikanske måleenheter. De skulle imidlertid ha benyttet det metriske systemet, som NASA hadde spesifisert i kontrakten. Fartøyet hadde etter hvert navigert så feil at NASA anså det som tapt for alltid.

Satellitt i rommet

Selv med Gud på laget kan det være kort vei fra himmel til helvete. På starten av 1600-tallet presterte nemlig Robert Barker å glemme et lite, men ikke ubetydelig, ord på verst tenkelige sted i Bibelen: De ti bud. Barker var kongens egen trykker og jobbet på det ærefulle prosjektet med å lage King James-bibelen i England, da han ved en feiltakelse utelot å trykke ordet «ikke» i det syvende bud (det sjette hos Den norske kirke). Da kongen til sin store forargelse oppdaget at kirken hadde gitt folket tommel opp til å bryte ekteskapet, ble de fleste av biblene brent.

Foto fra gammel bibel

Den verste konsekvensen av manglende kvalitetssikring noensinne kan likevel ha kommet etter en oversettelse av det japanske ordet mokusatsu. Ordet kan både bety å merke seg noe – og å overse noe med forakt. Nettopp dette ordet ble brukt i svaret som kom fra Japan da USAs president Harry S. Truman ga dem et ultimatum om å overgi seg under andre verdenskrig – oversettelsen og tolkningen av svaret førte til bombingen av Hiroshima og Nagasaki. 

Nagasaki 9. august 1945

Nagasaki 9. august 1945

Uansett om du driver med kommunikasjon, markedsføring, politikk eller vitenskap, er det like viktig med klart språk og tydelige poenger, slik at du former et riktig og ønsket helhetsinntrykk med det du vil formidle. Men minst like viktig er det å lese grundig korrektur, kvalitetssikre alt innholdet ditt og sørge for at alle oversettelser er korrekte. Har det sneket seg inn små feil eller misforståelser underveis, kan du potensielt være ille ute. For selv om du kanskje ikke kommer til å stå ansvarlig for krigsbombing eller romfartøy på avveie, kan selv de minste feilene føre til at leseren sitter igjen med et inntrykk det kan være vanskelig å rette opp i ettertid.

Redaksjonen

Redaksjonen

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00