Samtext
Derfor leser du dårligere på skjerm

Derfor leser du dårligere på skjerm

Ferske forskningsresultater viser at vi får med oss mer av tekster vi leser på papir, og at vi har en tendens til å overvurdere vår egen forståelse når vi leser på skjerm. Men hvorfor er det egentlig sånn?

Også vi som jobber med tekst og oversettelse kan møte på uoppdagede småfeil og unøyaktigheter når vi tar den siste kvalitetssjekken på papir. Det er fordi man faktisk leser annerledes på papir enn det man gjør på skjerm – og nettopp derfor er vi i Samtext fortsatt helt avhengige av papirutskrifter.

Nylig ble det lagt frem en omfattende analyse* av forskjellen mellom det å lese på skjerm og det å lese på papir. Resultatene bekrefter blant annet at vi har en tendens til å overvurdere vår egen forståelse når vi leser på skjerm, og at vi ofte tror vi har forstått en tekst bedre enn det vi har.

«Leseforståelsen er bedre på papir. Forskjellen er større i lengre tekster, og når det gjelder dybdeforståelse, altså når teksten krever at du trekker slutninger og leser mellom linjene framfor å huske detaljer og faktakunnskap.»

Anne Mangen, professor ved Universitetet i Stavanger, til NRK.

Rask, overfladisk skanning på skjerm …

Tidligere har brukerundersøkelser utført med såkalt «eyetracking» vist at vi oftest skanner nettsider etter informasjon med øynene våre fremfor å lese hele teksten. Når vi er vant til å lese nettsider på denne måten, er det enkelt å skli inn i det samme mønsteret også når vi leser andre typer tekster på skjerm.

Selv om vi tror at vi har fått med oss alt innholdet i teksten, kan det være at vi ubevisst har sløyfet noen ord i slutten av en setning eller hoppet videre til neste avsnitt når vi tror vi har fanget poenget i det forrige. Dermed overser vi oftere feil enn når vi får teksten foran oss på et gammeldags papirark.

… grundig lesing og forståelse på papir

Når vi i Samtext kvalitetssikrer tekstene og oversettelsene før vi leverer dem til deg, leser vi alltid igjennom hele teksten på papir før vi går grundigere til verks. I tillegg til at vi lettere oppdager feil på papir, sikrer det også at vi oppfatter teksten som helhet. Først når vi virkelig har forstått budskapet, kan vi luke ut alt av feil, misforståelser og logiske brister underveis.

Du kan lese mer om gode rutiner for kvalitetssikring her.

 

* Resultatene er fra en metaanalyse som ble presentert på konferansen E-READ i Stavanger 3. oktober 2018. Analysen sammenstilte resultatene fra 54 eksperimenter med totalt over 170 000 forsøkspersoner.

Redaksjonen

Redaksjonen

22 80 52 13

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00