Samtext
Hvorfor blir ikke artikkelen din lest?

Vil du at flere skal lese artikkelen din? Da er det kanskje på tide å stryke smokingskjorta og bestille seg en vodka martini.

Hvorfor blir ikke artikkelen din lest?

Brukerundersøkelser viser at få nettartikler blir lest fra start til slutt. Selv om du genererer trafikk med en god overskrift, er det med andre ord langt fra sikkert at leseren får med seg det du vil formidle. Nettopp derfor er det lurt å innlede artikkelen din som om det var en James Bond-film. 

Se for deg alle James Bond-filmer du har sett: Rett inn i en ellevill actionscene som inneholder alt fra å bli jaget av terrorister på slalåmski ned en fjellside, til et strikkhopp utfor en demning som ender i toalettet på en sovjetisk militærbase – alt på under fem minutter. Deretter kommer introen.

Dette er et klassisk fortellergrep som kalles in medias res – å innlede teksten midt i begivenhetene. Skriver du en fagartikkel blir det selvfølgelig rart å innlede med en fartsfylt actionscene, men prinsippet er det samme: Gi leserne umiddelbart det de er på jakt etter, samtidig som du gjør dem nysgjerrig på å lese mer.

Myk start

Innleder du artikkelen med et tungt eller veldig langt avsnitt, gir du leseren inntrykk av at resten av teksten også er tung. Leseren vil da automatisk vegre seg for å lese videre. Brukerundersøkelser viser at vi som nettbrukere og -lesere sjelden begir oss ut på tunge tekster uten at det er en veldig god grunn til det. Og jo tidligere i teksten du gir inntrykk av at innholdet er vanskelig, desto enklere blir det for leseren å klikke seg videre til noe annet.

Det viktigste først

Like viktig er det at innledningen forteller leseren at innholdet på siden din er relevant og nyttig. Til tross for at undersøkelser* viser at de fleste nettbrukere bare skanner nettartikler på jakt etter informasjon, viser de også at ingressen nesten alltid blir lest. Det er derfor lurt å innlede med viktig og nyttig informasjon, slik at leseren umiddelbart skjønner at det er verdt å bruke tid på teksten din.

Hold noe tilbake

I tillegg til å få leserne til å bli værende, skal innledningen din lede dem videre. Den bør derfor både gå rett på sak og samtidig sørge for at man blir nysgjerrig på å finne ut mer. Når du gir leserne noe å lure på i innledningen, er sjansen mye større for at de blir med deg gjennom teksten for å finne svaret.

Enkelt og oversiktlig

Korte og informative avsnitt, mellomtitler og punktlister er ikke alltid enkle å formulere, men det er en god øvelse i å fange essensen av det du skriver om. Mest sannsynlig vil det også hjelpe deg med å få frem poenget ditt bedre. Når du er usikker, skriver du oftere inn forbehold og utbroderende forklaringer rundt det du faktisk vil si. Det gjør at leseren fort kan falle av og bli uinteressert. Som lesere liker vi aktivt språk, klare beskjeder og tekster som er lette å få oversikt over.  

For at artikkelen din skal bli lest, bør den ha en innledning som:

  • er lettlest og rett på sak
  • umiddelbart føles informativ og relevant for leseren
  • gjør leseren nysgjerrig på å lese mer

 

* Kilde: Undersøkelser av lesemønstre på nett utført av Nielsen Norman Group, Netlife Design og Poynter Institute.

Magnus Berg

Magnus Berg
Tekstforfatter

magnus.berg@samtext.com
22 80 52 13

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00