Samtext
L’Occitane sikrer gode markedsoversettelser med språklige retningslinjer fra Samtext

L'Occitane er svært fornøyde med oversettelsene Samtext leverer til norsk, svensk og finsk.

L’Occitane sikrer gode markedsoversettelser med språklige retningslinjer fra Samtext

Da Samtext oppfordret L’Occitane til å etablere egne språklige retningslinjer for markedskommunikasjonen, resulterte det i et enda tettere og bedre samarbeid. Nå sikrer retningslinjene at både Sverige, Finland og Norge får gode oversettelser som gjør at kundene kjenner seg igjen – og handler.

– Det er utrolig nyttig for oss å få hjelp med oversettelser. Vi sparer masse tid, samtidig som vi kan være sikre på at tekstene våre blir korrekte og gode å lese på alle språkene våre, sier markedskoordinator i L’Occitane, Linn Kristoffersen.

L’Occitane får løpende oversatt både webkampanjer og nyhetsbrev til svensk, norsk og finsk. De har fokus på at oversettelsene markedstilpasses og versjoneres, slik at tekstene bidrar til salg i alle markedene.

– Vi vet at Samtext er spesielt gode på oversettelse og versjonering, og det var noe av grunnen til at vi valgte dem da vi så etter et tekstbyrå, sier Kristoffersen.

Imponert over oversettelsene og arbeidet med språklige retningslinjer

Kristoffersen sier at hun er svært fornøyd med hvordan samarbeidet har gått. Hun trekker særlig frem det at Samtext har utarbeidet språklige retningslinjer for oversettingen. Disse retningslinjene gir en grundig beskrivelse av L’Occitanes tone of voice, ønskede ord og uttrykk, målgruppe og personas.

Når det er flere som skriver på vegne av en bedrift eller merkevare, er det ekstra viktig å passe på at man kommuniserer med én stemme. Det er nettopp dette disse retningslinjene skal sørge for.

Kristoffersen forteller at retningslinjene letter arbeidet for alle involverte.

– Vi har ikke ønsket å oversette markedsføringstekstene våre direkte, men heller versjonere dem. Derfor har de språklige retningslinjene vært veldig gode å ha. De har hjulpet både oss og de som sitter på de svenske og finske kontorene våre, med å bli mer bevisste hva som er og kommuniserer L’Occitane, utdyper hun.

Strålende fornøyd med oppfølgingen

Kvaliteten på oversettelsene er hun også strålende fornøyd med. Hun påpeker at de gangene hun har ønsket å endre på noe, har dette blitt fulgt opp og korrigert med en gang.

– Vi føler at vi blir hørt når vi gir tilbakemeldinger. I tillegg sørger den åpne dialogen for at vi føler oss veldig trygge på kvaliteten på oversettelsene, sier hun.

Kristoffersen forteller at tekstene de får fra L’Occitane internasjonalt ofte er litt for svevende og poetiske for det norske publikummet. Derfor er det viktig å tilpasse det til et språk som de norske kundene deres bruker.

– Her har Samtext gjort en god jobb med å gjøre språket mer konkret og mindre formelt, sier hun.

Anbefaler å bruke Samtext på oversettelse og versjonering

Kristoffersen presiserer at hjelpen de får med oversettelser er gull verdt, og hun vil absolutt anbefale andre bedrifter med begrensede ressurser å bruke et profesjonelt oversetterbyrå.

– Bruker du Samtext, kan du være sikker på at tekstene er av god kvalitet og at du får tekster som ikke virker oversatte. Og det er helt avgjørende for om tekstene har en selgende effekt når de kommer ut til kundene, avslutter hun.

Malin Surén Hedstrøm

Malin Surén Hedstrøm
Praktikant

malin.hedstrom@samtext.com

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00