Samtext
Hva er personas – og hvordan får de fart på markedsføringen din?

Hva er personas – og hvordan får de fart på markedsføringen din?

For å lykkes med markedsføring må du – eller bør du – vite hvem du kommuniserer med. Bruker du personas aktivt i arbeidet, får du bedre innsikt i hvem kundene dine er. Dette gjør det lettere å tilpasse og spisse budskapet du og bedriften din vil nå ut med.

Det er vanskelig å komme unna begrepet målgruppe når man jobber med markedsføring. Det er tross alt disse menneskene du skal nå frem til. Utfordringen er bare at en bred og vag beskrivelse av målgruppen, ofte gir deg lite konkret å jobbe med når du skal utarbeide en tekst eller lansere en kampanje. Ofte er det mye enklere å forholde seg til et par fiktive representanter for de ulike gruppene – helst presentert med bilde, navn og alder, stillingstittel og bosted, og ikke minst interesser, ønsker og behov. Slike fiktive representanter kalles gjerne personas og er utrolig nyttige når du vil treffe blink med innholdet du produserer.

Først og fremst: Hva er en persona?

Innen markedsføring er bruk av personas et verdifullt verktøy som gjør det enklere å jobbe systematisk og målrettet mot ulike segmenter av et marked. En persona er en oppdiktet person som representerer en typisk kunde av bedriften, eller en kunde dere ønsker dere. Den fiktive personen skal gjenspeile demografien, personligheten, behovene og ønskene til de virkelige menneskene i de ulike målgruppene dine, og gjør at du som markedsfører kan skape innhold som føles relevant og verdifullt for kundene.

Fordelene med å bruke personas

Personas gir deg en unik mulighet til å skape godt innhold som treffer de rette menneskene, noe som igjen vil gjøre det enklere å konvertere dem til kunder. Jobber du jevnt og trutt – og ikke minst grundig – med dette, forenkler du med andre ord arbeidet ditt. Når du vet hvem dine personas er, blir det nemlig mye enklere å identifisere hva de søker av informasjon, og hvor de søker etter den – og dermed vet du også hva markedsføringskronene bør gå til.

Personas gjør det i tillegg enklere for de som jobber med innholds- og tekstproduksjon, å produsere innhold som er tilpasset kundenes behov. Designerne kan utvikle materiale og nettsider som treffer bedre, og eiere og investorer kan få en dypere forståelse av hvem kundene er og dermed ta mer informerte beslutninger.

Videre kan bruken av personas være en fordel for de ansatte i salgsavdelingen, ved at de enklere kan kartlegge hvem de skal følge opp (og hvem de ikke skal følge opp), samt hvilke spørsmål og salgsargumenter de bør legge vekt på.

Arbeidet med personas skaper med andre ord en synergieffekt som hele bedriften kan dra nytte av.

En forutsetning for at alle i bedriften skal kunne ta i bruk personas som et strategisk verktøy, er at den som jobber med å utvikle de fiktive representantene, deler informasjonen med alle avdelinger og alle ansatte.

Hvor mange bør du bruke?

Totalt kan du gjerne ha så mange som 10–15. Men har du to eller fire, er du også godt i gang. Det er gøy å jobbe med personas, og det er derfor lett å lage for mange av dem. Husk at du ikke skal ha to ulike personas med mindre de er så ulike at det å skille dem er helt nødvendig for å produsere unikt og relevant innhold. Det vil også være en fordel å lage såkalte negative personas, som representerer mennesker du ikke ønsker å nå. Ved å segmentere ut disse vil markedsføringen bli enda mer effektiv.

 

Men hvordan går du egentlig frem for å utvikle personas? I neste bloggartikkel, «SLIK LAGER DU PERSONAS», gir vi deg konkrete tips, slik at du lettere kan lykkes med arbeidet.

Pia Sabel Gulling

Pia Sabel Gulling
Tekstforfatter

pia.sg@samtext.com

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00