Samtext
«Fantastiske Osberget er veldig fornøyd med Samtext!» – Stine Mari Johnsen, styreleder og partner.

Stine Mari Johnsen. (Foto: Fantastiske Osberget)

«Fantastiske Osberget er veldig fornøyd med Samtext!» – Stine Mari Johnsen, styreleder og partner.

Utenfor Ulsteinvik ligger et fjell som beskytter den lille bygda fra nordavinden. Fjellet heter Osberget, og her pleide Åge og Magne Grimstad å leke som barn. Skogen er magisk og trolsk der oppe.

Det er Stine Mari Johnsen som forteller oss dette. Hun er leder for Oslo-avdelingen, og er også styreleder og partner i designbyrået Fantastiske Osberget, en av Samtexts hyggelige kunder.

Så da har vi fått forklart historikken bak fjellet. Men hvorfor er Fantastiske Osbergetfantastisk?

Johnsen smiler og forteller at tvillingbrødrene Grimstad gjerne ville bringe liv og røre til Ulsteinvik da de startet bedriften. Bygda var på det tidspunktet sterkt preget av det industrielle og maritime. «Alt gikk i blått», sier Johnsen. Brødrene hadde lagt merke til det berømte skiltet: «Welcome To Fabulous Las Vegas», og lot seg inspirere. Dermed brakte de Fabulous til Ulsteinvik, i form av Fantastiske.

Det berømte gateskiltet ved en av innkjørslene til Las Vegas

Det ikoniske skiltet som ønsker deg velkommen til Las Vegas.

Johnsen forteller at ordet fantastisk også gir uttrykk for optimismen til livet som de to brødrene deler. «De synes det er noe fantastisk ved alle mennesker, og de ønsker også at de som jobber med oss skal ha en fantastisk opplevelse. Men selvsagt er det litt av et ord å leve opp til.»

Hvorfor bruke Fantastiske Osberget? Hva er dere bedre på enn andre?

«Vår filosofi er å strekke oss langt for kundene våre. Vi ønsker at det skal være positivt å jobbe med oss, og at det skal være høyt under taket. Vi har humor, og vi bringer en uformell energi til arbeidet. God service er helt essensielt for oss.»

Johnsen forteller at byrået også er veldig forutsigbare i forhold til pris. Fantastiske Osberget skriver spesifiserte avtaler og holder seg strengt til dem. Om avtalt arbeid går over tid, går det på deres kappe. Akkurat dét får de mye positive tilbakemeldinger på.

«Dessuten er vi et bredt faglig miljø, selv om vi er få. Vi har en art director, en fotograf og en dronefotograf. Vi kan animere, filme, redigere og stå for grafisk design på huset. Vi har en hel pakke.»

I det siste har selskapet satset sterkt på digital markedsføring. Kjernegruppen er B2B, forteller Johnsen.

Opprinnelig har firmaet mange kunder fra det maritime og industrielle miljøet, i tillegg til Brødrene Dahl i Oslo. Fantastiske Osberget har dermed lang erfaring med B2B-kunders behov innen grafisk design og kommunikasjon, og har bygget opp kompetanse innen dette segmentet.

Er det en spesiell suksesshistorie du vil trekke frem?

«Det er så mye vi er stolte av!» utbryter Johnsen med et smil. Hun forteller at de i fjor lagde en rekke animasjonsfilmer om pensjon for flere offentlige pensjonskasser.

«Sammen med en arbeidsgruppe som representerte pensjonskassene, jobbet vi med å lage korte informative tekster som skulle forklare ulike temaer innen offentlig tjenestepensjon. Basert på dette utformet vi en rekke korte animerte filmer, samt interaktive presentasjoner. Målet var at informasjonen skulle bli enklere for medlemmene å forstå.»

Animerte kortfilmer for Pensjonskassen

Pensjonskassene var fornøyd med disse animerte kortfilmene. (Foto: Fantastiske Osberget)

Det resulterte i mye positiv respons. «Vi gjør mer og mer animasjon.»

Hun forteller videre at de har laget nettsidene til Xledger i Oslo, som har kontorer i flere land.

«Vi opprettet da en multisite, altså en felles designplattform i publiseringssystemet WordPress. Dette gjør det mulig for de individuelle kontorene å velge sitt materiale ut fra denne plattformen, tilpasset deres land. Vi har stadig utviklingsmøter med dem for å forbedre og optimalisere siden.»

Hvordan er prosessen frem mot en sånn side?

«Vi gjør oss først best mulig kjent med kundens behov ved å bli gitt presentasjoner, ved å stille spørsmål og å gjennomføre workshops.»

Om kunden ikke allerede har hatt en strategisk prosess, hjelper Fantastiske Osberget dem med å definere målgruppe og kjerneverdier.

«Bare når vi har satt oss grundig inn i kundens behov, kan vi gjøre en best mulig jobb for dem.»

Noen kunder har allerede en tydelig bedriftsstrategi, mens andre er i startfasen.

Foto av Xledger multiside på laptop

Xledgers multisite-side. (Foto: Fantastiske Osberget)

Hva har dere brukt Samtext til?

«Mye til oversettelse. Vi har B2B-kunder som trenger brosjyremateriell og kataloger med fagspråk og teknisk språk. Da anbefaler vi alltid profesjonell oversettelse.»

Når det gjelder språkvask, anbefaler de også Samtext, forteller hun. Dette for å sikre et godt gjennomført språk som fremstår som én stemme.

«Vi er veldig fornøyd med Samtext!»

Hun trekker frem godt samarbeid, god leveringstid og god kommunikasjon som det aller beste ved Samtext.

«Vi opplever at dere forstår hva vi ber om. Om vi trenger endringer, tar dere raskt tak i det.»

Hva er tekstens rolle i god design?

«Tekst er kjempeviktig. Et godt innhold som er så definert og spisset mot målgruppen som det kan være, er avgjørende. Man må bruke et godt og riktig språk som målgruppen forstår. Tekst og design uttrykke og kommunisere det samme.»

Det å kle opp et gammelmodig språk i ungdommelig innpakning, vil ikke treffe en ungdommelig målgruppe uansett, mener Johnsen. Et dårlig språk i flott innpakning vil heller ikke fungere. Kommunikasjonen blir rotete om tekst og bilde ikke er i samsvar med hverandre.

Det blir lett å plukke ut de viktige bildene som vekker den følelsen du ønsker at mottaker skal sitte igjen med om teksten er god, påpeker Johnsen.

«Da kan vi bruke grafiske virkemidler som å trekke frem sitater og nøkkelord, og å uttrykke med typografi hva teksten inneholder.»  

Du kan ikke oppnå en vellykket kommunikasjon uten at både design og tekst er så gode som mulig.

Helene Ulrichsen

Helene Ulrichsen

oslo@samtext.com

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00