Samtext
Kontekst er tangent

Kontekst er tangent

Som oversetter må man noen ganger tre tolkningshatten langt nedover hodet. Svært mange ord har mer enn én betydning, særlig når de også skal oversettes. Da er man nødt til å forstå hele sammenhengen for å vite hvilken betydning som vil bli den beste. Du stusset kanskje litt over denne overskriften? Slik kan det nemlig se ut hvis oversetteren er litt for rask på labben og ikke tenker på konteksten når de oversetter frasen «Context is key».

Ett ord – mange betydninger

Da jeg som ganske fersk oversetter skulle korrekturlese en svensk-til-norsk oversettelse av en teknisk brukermanual om informasjonssystemer for omformere til jernbanenett (gisp!), var jeg allerede ute på ganske dypt vann. Heldigvis var oversetteren en kløpper på nettopp dette snevre temaet, så jeg skulle hovedsakelig vurdere det språklige. En av utfordringene jeg støtte på, var ordet «läge». Dette ordet dukket opp titt og ofte i den svenske manualen. Problemet var bare at jeg ikke kunne velge én oversettelse for läge gjennom hele teksten. Jeg forstod fra konteksten at det ikke alltid var «posisjon» som passet inn i puslespillet. Noen ganger var det snakk om maskinen som systemet styrte, mens andre ganger handlet det om informasjonssystemet i seg selv og dets funksjoner. Dermed måtte både «modus», «stilling» og «manøvrering» tas i bruk. Läge er altså et allsidig ord – både til glede og frustrasjon for en fersk oversetter.

Hvor synlig er misforståelsen for leseren?

Feil som dette blir ofte mer synlige i underteksting. Da får mottakeren kilden (talen) og målteksten servert samtidig, og hvis man da forstår kildespråket, kan slike feil fort bli ganske komiske. Det blir kanskje flaut for teksteren, men i en tekst blir ikke dette problemet like synlig. Mottakeren kan vanligvis ikke sammenligne kilde- og målteksten på samme måte, men feilen er der likevel. En oversatt tekst der oversetteren (det være seg menneske eller maskin) har misforstått eller ikke har tolket teksten riktig, kan få store konsekvenser. Plutselig står man der med manualen i hånda, og omformeren har rullet oppå tåa fordi den ikke sto i riktig posisjon … eller var det modus?

Kontekst

Feil i kilden

Noen ganger er det en mer omfattende tolkeprosess som må til. Kanskje insisterte den kinesiske sluttkunden på å maskinoversette kildeteksten til engelsk før de sendte den til videre oversettelse – et ikke ukjent fenomen for oss her i Samtext. Nå hadde det jo vært mye bedre om vi fikk teksten på originalspråket i stedet for en maskinoversatt tekst, men vi jobber med det vi får. I slike tilfeller kan det dukke opp litt av hvert når man skal prøve å oversette etter beste evne. Da kan Google Translate og ChatGPT prøve seg så mye de vil, men de vil komme til kort – her trengs det et levende menneske som skjønner at grammatikken er feil, at det mangler to ord i setningen, eller at kilden egentlig prøver å si noe helt annet enn det den faktisk gjør.

En gang da jeg hadde skrudd på maskinoversettelse i oversettelsesverktøyet vårt, dukket et slik problem opp. Da jeg skulle sjekke hvor mye av setningen jeg skulle revidere, oppdaget jeg plutselig et ord som hadde absolutt ingenting med temaet å gjøre. Det manglet nemlig et mellomrom i kildeteksten, og med ett ble setningen ganske diskriminerende – kun fordi maskinoversetteren lagde sin egen tolkning ut fra to ord som ble slått sammen. Enda godt at det satt et menneske på andre siden av skjermen til å luke bort nedsettende termer fra en tekst om hudpleie.

Ikke stol på falske venner

Andre ganger kan misforståelser imidlertid skape noen artige språklige krumspring. Det er fristende å trekke frem sitatet: «It’s not the fart that kills you, it’s the smell», når man snakker om misforståelser på tvers av språk. En så perfekt humoristisk dobbelthet er nok litt for god til ikke å være planlagt, men selv om Kristian Valens parodi av Petter Solberg er en litt ekstrem variant, er det ikke et uvanlig fenomen å tenke at to like ord har samme betydning på forskjellige språk. Dette er det man kaller «falske venner» i lingvistikken. Her har man to ord fra to språk som uttales eller skrives likt eller nesten likt, og man trekker en feilslutning om at de også betyr det samme.

 

Utsagn Petter Solberg faktisk har kommet med:

«I had a stop in the start»

«It’s not only only, but but»

«He is my wife in the car.. ehh… no sex» (om kartleser Phil Mills)

«I came with a great fart and disappeared as a prick in the sky»

 

Lignende feil kan også dukke opp i forbindelse med homonymer og polysemer. Homonymer er ord (innenfor samme språk) som skrives eller uttales likt, men har veldig forskjellige betydninger, for eksempel tallet tre og planten tre, eller metal fan på engelsk. Et polysem er nesten det samme, bare at de ulike betydningene er mer eller mindre beslektet, for eksempel at is kan bety både fryst vann og en kald dessert, eller som noen av betydningene jeg fant for «läge» i den svenske manualen. Det er med andre ord lurt å ta en ekstra kikk i ordboken før man oversetter slike ord, og sørge for at man velger den beste betydningen ut ifra konteksten.

 

Kontekst er essensielt – og nøkkelen til å skape en god oversettelse.

 

Helene Nyheim

Helene Nyheim
Skribent og oversetter

helene.nyheim@samtext.com
929 74 694

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00