Samtext
Du må versjonere, ikke oversette!

Du må versjonere, ikke oversette!

Det som høres flott ut på engelsk, blir noen ganger bare teit på norsk. Reklame- og markedsføringstekster må derfor versjoneres, ikke oversettes.

Den følgende teksten er hentet fra en amerikansk reklamefilm for GPS-leverandøren Garmin. En reklamefilm som, i tråd med mye annen amerikansk markedsføring, ikke akkurat mangler store ord:

«If the bike is an extension of your body, Zumo is an extension of your mind. The screen is more than just a map. It’s a window to the next thousand miles of your journey. The history book of your past. Sunny days, rainy days. It’s your guiding star that never goes dim. It’s the freedom of being original, without being alone. It’s Zumo.»

Direkte (og korrekt) oversatt blir det for eksempel slik:

«Hvis motorsykkelen er en forlengelse av kroppen din, er Zumo en forlengelse av sinnet ditt. Skjermen er mer enn bare et kart. Den er et vindu til de neste tusen kilometerne på ferden din. Historieboken til fortiden din. Solfylte dager, regnfulle dager. Den er din ledestjerne som aldri slokner. Den er friheten til å være original, uten å være alene. Det er Zumo.»

Men den gjennomsnittlige norske bikeren er neppe ute etter å kjøpe en historiebok til fortiden sin. Han (det er statistisk sett en han) vil rett og slett ha en knallgod GPS som er vanntett og med en skjerm som er så god at han kan se kartet i sollys.

Så hvordan versjonere dette?

Sannsynligvis kan ikke en slik film brukes i det norske markedet i det hele tatt, men la oss si at den skal det. Fortellerstemmen i reklamefilmen bør i så fall si noe annet enn det som blir sagt på engelsk!

For eksempel dette:

«Selv om det er sykkelen som står for hestekreftene og farten, er det Zumo GPS som viser deg veien. Med et kart som er krystallklart både i sol og regn – og som leder deg trygt frem til reisemålet. Dette er din trofaste følgesvenn som aldri falmer, og som lar deg finne frem på helt ukjente steder. Dette er Zumo.»

Versjonering à la Samtext

En hvilken som helst selgende tekst på et hvilket som helst språk kan omskrives slik at den blir minst like selgende på et annet språk. Det er dette som er å versjonere, og det er ofte ikke ensbetydende med å oversette.

Noen ganger innebærer det bare en lett omskrivning. Andre ganger må vi gå adskillig hardere til verks, og en sjelden gang er selve budskapet så kulturelt fremmedartet at det må byttes ut med et annet budskap. Vi må skrive noe helt annet.

Enten du importerer varer fra utlandet og produsentene sender deg markedsmateriell som de vil at du skal oversette, eller du eksporterer varer og skal markedsføre dem i andre land enn Norge – ta en prat med oss om versjonering før du setter i gang!

Trond Samstad

Trond Samstad
Daglig leder

trond.samstad@samtext.com
92 98 32 53

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00