Samtext
Nomp – nytt gratis verktøy for barn som vil øve på matematikk hjemme eller på skolen

Stefan Norberg, den ene halvdelen bak Nomp.

Nomp – nytt gratis verktøy for barn som vil øve på matematikk hjemme eller på skolen

Av og til dukker det opp et produkt på bordet til Samtext som er så bra at vi bare fortelle verden om det. Nå har vi oversatt et undervisningsverktøy som rett og slett kan forbedre forståelsen, ferdighetene og fremtiden til tusener av skolebarn og -ungdom i Norge. Det handler om matematikk, og det heter Nomp

Tidligere i år fikk Samtext en forespørsel om å oversette et matematikkprogram. Språkfolk har interesser og ferdigheter som ofte ikke går i retning av realfag, enn si matematikk, så vi tenkte i vårt stille sinn at dette kom til å bli … vel … interessant. Særlig når det viste seg at det ikke bare var en enkel innføring i de fire regneartene pluss noen regnestykker, men hele matematikkpensumet fra 1. til 9. klasse, med et ubegrenset antall oppgaver som automatisk tilpasser seg den enkelte elevens ferdighetsnivå, og med forskjellige brukergrensesnitt for henholdsvis elever, lærere og foreldre.

Forespørselen kom fra det svenske familiebedriften Selessia, og vår oppgave var å oversette det hele fra svensk til norsk og dansk. Prosjektet viste seg å være massivt, så vi mobiliserte to tekstforfattere og en matematikklærer i ungdomsskolen (alle tre er også profesjonelle oversettere), samt en matematikklærer i grunnskolen. 

Her er noe av pensumet som Nomp dekker.

Alle som har slitt med gangetabellen, prosentregning og (grøss) brudden brøk i sin egen skolegang, kan prøve å forestille seg hvordan det er å oversette et slikt materiale. Men interessant nok ga det flere aha-opplevelser, ettersom oversettelsesarbeidet krevde at teamene våre faktisk gjorde matteoppgavene i programmet og måtte forstå den matematiske metoden før de kunne gå videre til neste trinn.

Nomp er en digital plattform som tilbyr undervisningsverktøy innen matematikk for grunnskoleelever. Plattformen er laget for å gjøre læring av matematikk morsommere og mer interaktiv gjennom bruk av spill, oppgaver og andre pedagogiske ressurser. Nomp kan brukes både av lærere i undervisningssammenheng og av foreldre hjemme for å støtte barnas læring. Funksjoner som tilbys av Nomp inkluderer:

1. Interaktive oppgaver: Elever kan løse et bredt spekter av matematikkoppgaver tilpasset deres nivå.

2. Spillbasert læring: Mange oppgaver er designet som spill for å øke motivasjonen og engasjementet hos elevene.

3. Følger læreplanen: Oppgavene og aktivitetene er i tråd med den norske læreplanen for matematikk.

4. Lærerstøtte: Lærere kan lage egne oppgavesett, følge med på elevenes fremgang, og gi tilbakemeldinger.

5. Tilpasset læring: Plattformen tilpasser seg elevens ferdighetsnivå for å gi passende utfordringer.

Dette fungerte så utomordentligt bra at vi kontaktet den ene av de to som står bak Nomp, Stefan Norberg. Han har programmert hele løsningen, og vi stilte ham følgende spørsmål:

– Stefan, språkfolk er helt sikre på at matematikk er det vanskeligste faget på skolen. Eller rettere sagt, det er faget den høyeste prosenten av elevene har problemer med. Hvorfor er det slik, tror du?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på, og det finnes nok flere årsaker til det. I mange andre fag er det kanskje mer fokus på faktakunnskap, kreativitet og resonnerende tenkning? En ting jeg har tenkt på, er at i matematikken handler det om å lære seg algoritmer og metoder. Man må dessuten vite når man skal bruke hvilken metode. En nøkkel til å bli sikker og rask i matematikk er mengdetrening, og mengdetreningen vi har i Nomp er nærmest ubegrenset fordi det er algoritmer som genererer alle oppgavene. Vi har også adaptiv trening som tilpasser seg elevens nivå automatisk.

Plattformen har en rekke måter eleven kan besvare oppgavene på, som å taste inn tall, klikke på svaralternativer, dra-og-slipp, og ved å lage streker med musen eller fingeren, som i denne geometrioppgaven.

– På Nomp.no står denne setningen: «Ideen til Nomp dukket opp da en ti år gammel jente og foreldrene hennes ble frustrert over mattelekser og multiplikasjonstabeller.» Hvem var denne jenta som ga inspirasjonen, og hvordan kom dere inn i bildet?

– Det var vår datter Matilda som hadde dette problemet, og det inspirerte oss til å bygge et gratis nettsted der barn kan øve på matematikk!

– Nomp er utviklet i Sverige. Hvem er det som bruker programvaren der – hvor stor er «markedsandelen»?

– De fleste kommuner og skoler bruker gratisversjonen i undervisningen, og over 15 000 lærere bruker betalingsversjonen for å gi lekser og lage tester og prøver.

– Hvilken effekt av Nomp får dere tilbakemeldinger på fra skolene?

– Vi forsøker fremfor alt å gjøre verktøyet morsomt for elevene, for hvis du har det morsomt, blir det lettere å lære seg noe og øve på det. Vi bruker «gamification» der du kan få medaljer, tjene poeng, finne mattespill og f.eks. få belønningssymboler («badges») og diplom av læreren. Vi synes også det er viktig at verktøyet er tilgjengelig for elever med funksjonsvariasjoner som f.eks. problemer med motorikken. Den svenske Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) bruker Nomp Plus (betalingstjenesten) i alle sine skoler, for eksempel.

The game is on! Gjør du matteoppgavene riktig, kommer du opp til neste nivå.

– Er det noe som skiller Nomp i Sverige og Norge?

– Det som er spesifikt for Norge, er at brukerne i skoleverket kan logge inn med Feide, som er den vanligste metoden for enkel pålogging i norske skoler.

– Dere har lagt ned mye arbeid i mange år for å skape denne plattformen. Den går utenpå det meste av det vi har sett, og store deler av den er gratis. Hva er det som driver dere?

– Det er veldig hyggelig å få tilbakemeldinger fra brukerne, i hvert fall! Som denne fra en elev: «Har det på skolen og synes den er bra, så jeg installerte den på telefonen! Superbra app! Og kul! 😍🤩☺️💜👍🐱» og denne fra en lærer: «Elevene kommer tidligere på skolen for å jobbe med matte og er inne i helger og på ettermiddager og kvelder. Elever som tidligere var fullstendig uinteressert i å øve mer på matematikk, har plutselig blitt motiverte!»

– Hvordan gikk det med datteren din, Stefan?

– Jo, hun tok naturvitenskapelig linje på videregående med gode karakterer i matematikk, og nå videreutdanner hun seg på universitet.

Hvorfor ikke prøve med egne barn og se om Nomp er noe de liker, sier nå vi! Plattformen er helt gratis for elever – og reklamefri. 

Nompis-rommet er en av flere funksjoner som er laget for å motivere eleven. For å gå opp et nivå med rommet ditt slik at du kan innrede det med flere ting, må du øve på matematikk. Du kan også finne pedagogiske spill og kjøpe disse med den virtuelle valutaen Nompix.

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00