Samtext
Hvor mye kan selskapet ditt spare på å oversette med verktøy som Google Translate og ChatGPT?

Hvor mye kan selskapet ditt spare på å oversette med verktøy som Google Translate og ChatGPT?

Eller for å stille spørsmålet på en annen måte: Hvor lang er en strikk? Svaret avhenger av så mange faktorer at det kan virke umulig å beregne. For å finne det ut må du først oversette samme tekst med de to verktøyene og måle tiden det tar å redigere resultatet – og deretter måle hvor lang tid det tar å oversette teksten manuelt. Det er nettopp det vi har gjort her!

La oss først se på hvor stor forskjellen egentlig kan være mellom maskinoversettelse (f.eks. Google Translate) og KI-oversettelse (f.eks. ChatGPT). Denne engelske teksten har Samtext oversatt til norsk for et kjent kosmetikkmerke:

BALANCING – HYDRATING STRENGTHENING SKIN BARRIER

 • Reduces excess sebum, increases hydration & maintains skin balance
 • Skin is immediately rebalanced, healthy looking & plumped with moisture
 • Fresh, clear and plumped with moisture, the skin is receptive to further skincare treatments, maximizing the benefits of the routine.

Av og til er det skrivefeil og andre svakheter i en originaltekst, noe som maskinoversettelse og kunstig intelligens må forholde seg til. I dette tilfellet er den eneste direkte feilen at det er en bindestrek ( ) istedenfor en tankestrek ( – ) etter HYDRATING i overskriften.

Slik oversetter Google Translate:

 BALANSERING – HYDRATING – STYRKENDE HUDBARRIERE

 • Reduserer overflødig talg, øker hydrering og opprettholder hudbalansen
 • Huden blir umiddelbart rebalansert, ser sunn ut og fylles med fuktighet
 • Frisk, klar og fyldig med fuktighet, huden er mottakelig for ytterligere hudpleiebehandlinger, og maksimerer fordelene med rutinen.

Plusspoeng for å rette bindestreken til tankestrek! Men maskinen har altså oversatt overskriften helt bokstavelig, pluss at den har gjort dette grammatisk feilaktig i denne konteksten og heller ikke klart å oversette HYDRATING. Uttrykkene øker hydrering og rebalansert er ikke noe en nordmann ville ha tatt i sin munn, og heller ikke fylles med fuktighet. I det tredje kulepunktet er ikke rekkefølgen på setningsleddene norsk, snarere et resultat av smitte fra engelsk.

Slik oversetter ChatGPT4 (ChatGPT3 blir såpass dårlig at vi ikke tar det med her):

BALANSERENDE – FUKTIGHETSGIVENDESTYRKER HUDBARRIEREN

 • Reduserer overflødig talg, øker fuktighet og opprettholder hudbalansen
 • Huden er umiddelbart balansert, ser sunn ut og er fylt med fuktighet
 • Fersk, klar og fylt med fuktighet, er huden mottakelig for videre hudpleiebehandlinger, og maksimerer fordelene ved rutinen.

Pussig nok retter ikke ChatGPT den feilaktige bindestreken i overskriften. Men den klarer å oversette hele overskriften, bortsett fra at BALANSERENDE ikke er en god løsning her. Øker fuktighet er riktignok mer norsk enn Google Translates løsning, men aktivformen av verbet «å øke» er ikke naturlig å bruke her. At huden er balansert istedenfor blir balansert, er smitte fra engelsk. Fylt med fuktighet er ikke bedre enn fylles med fuktighet, og rekkefølgen på setningsleddene i det tredje kulepunktet er like dårlig som med Google Translate. Det vondeste her er allikevel fersk hud, som snarere bringer tankene hen til nyflådd dyrehud før garving, enn hudpleie.

Slik har Samtext oversatt:

GJENOPPRETTER BALANSEN – FUKTIGHETSGIVENDE – STYRKER HUDBARRIEREN

 • Reduserer overflødig talg, tilfører fuktighet og opprettholder hudens balanse.
 • Hudens balanse gjenopprettes umiddelbart, og huden ser sunnere ut med mer fylde og fuktighet.
 • Huden blir frisk og ren med mer fylde og fuktighet, noe som maksimerer utbyttet av hudpleierutinen.

Vår versjon er ikke en fasit, ettersom svært mange tekster kan oversettes helt fint på flere forskjellige måter. Men det er ingen skrivefeil, og ordlyden er naturlig, samtidig som det engelske budskapet er ivaretatt.

Dette er spørsmålet Samtext-oversettere stiller seg når de foretar egenkontroll på det de selv har oversatt: Ville jeg ha ordlagt meg på denne måten hvis jeg selv skulle ha forfattet teksten? Hvis svaret er nei, omskriver de.

Når lønner det seg å bruke maskin- eller KI-oversettelse?

Hverken maskinoversettelse eller KI-oversettelse gir et resultat som kan publiseres, så hvorfor bruke disse verktøyene når resultatet uansett må redigeres etterpå? Hvert eneste ord og hver eneste setning må jo gjennomleses – både originalteksten og oversettelsen av den – og bli forstått. Mentalt er det derfor ikke så mye å spare, ettersom den som redigerer uansett må sette seg inn i materien, ha klart for seg hvem målgruppen er, og så ta en hel serie av smaksbaserte valg mellom flere alternative løsninger. For å forstå teksten, må redigereren dessuten gjøre sin research uansett og slå opp fremmedordene og lete opp illustrasjoner og videoer som forklarer konseptet.

Så bør du bruke maskin/KI? Svaret på det spørsmålet er et rungende både og. På tekster som er egnet for det, kan jobben gjøres 30–50 prosent raskere enn å oversette manuelt. Det er ikke fordi du slipper å tenke, men fordi DET REDUSERER ANTALLET NØDVENDIGE TASTETRYKK. Å redigere en tekst istedenfor å skrive den, krever et vesentlig mindre antall klikk. Grunnen til at du allikevel ikke sparer mer enn 30–50 prosent, er at du må tenke gjennom og forstå det som står der, og at dataverktøyene tross alt ikke er bedre enn i eksempelet ovenfor.

Når lønner det seg IKKE å bruke maskin- eller KI-oversettelse?

Det ovenstående gjelder tekster som er egnet for det. Regelen om 30–50 prosent tidsbesparelse gjelder typisk nok ikke:

 • tekster som skal selge inn noe ved å skape interesse og lyst til å «kjøpe»
 • tekster med spesialisert vokabular hvor lite er publisert på nett
 • humor og ordspill
 • tekster med to eller flere lag av ironi, dvs. når det som står der, ikke er ment bokstavelig
 • tekster og ideer som er dårlige i utgangspunktet

I verste fall vil det å maskinoversette slike tekster ta mer tid å redigere enn å oversette manuelt fra bunnen av. Dette er fordi kreative, emosjonelle, humoristiske, ironiske og dårlige tekster ofte ikke kan oversettes direkte. De må omskrives, noen ganger svært mye. Dette kalles versjonering. Hvis en slik tekst blir maskinoversatt først, må redigereren forholde seg til to tekster og deretter lage en ny tekst.

Dette anbefaler vi

I eksempelet ovenfor vil det ta kortere tid å redigere teksten med utgangspunkt i ChatGPT4 enn med Google Translate. Men erfaringen er at dette ikke alltid er sant – med noen tekster gir Google Translate et bedre resultat. Men altså: Selv om du sammenligner den beste av de to maskinelle oversettelsene med manuell oversettelse, er nok besparelsen en god del mindre enn 30 prosent på en tekst av akkurat denne typen vi har vist her.

Maskinoversettelse og KI-oversettelse er i praksis gratis. Kostnaden ligger i redigeringen etterpå. Vil du vite hvor mye tid den redigeringen vil ta og om teksten din er egnet for det, send den til oss og få en vurdering helt gratis! Eller ring 90 60 99 46 og snakk med undertegnede.

PS

Noen ganger kan det bli svært stor forskjell på originalteksten og oversettelsen. Her er et eksempel fra IKEA:

Både Google Translate og ChatGPT foreslår «Der gode hårdager tar seg fri». Det er en perfekt oversettelse, men den er nesten meningsløs og har ikke noe med produktet å gjøre. Enda viktigere: Den skaper ikke lyst til å kjøpe denne metallhyllen! Samtext landet på dette istedenfor:

Fun fact: Dette er en av de ytterst få reklametekstene til IKEA som har fått positiv omtale i Facebook-gruppen Språkspalta. 🙂

Trond Samstad

Trond Samstad
Daglig leder

trond.samstad@samtext.com
90 60 99 46

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00