Samtext

Ordbok for innholdsmarkedsføring

« tilbake

ROI

ROI – Return on Investment – Avkastning på investering

Definisjon: ROI er et tall som viser hvor stort utbytte du får igjen for en investering. Uttrykket brukes ofte i markedsføringssammenheng og viser hva bedriften din sitter igjen med for hver krone du bruker på markedsføringsaktiviteter.

Utregning: Den nåværende verdien av investeringen fratrukket investeringskostnaden, dividert med investeringskostnaden. ROI blir som regel uttrykt som en prosent, og det får du ved å gange tallet med 100.

Eksempel: For å gjøre bedriften mer synlig, bruker du 100 kroner på Google Ads. Annonseringen skaper en omsetning på 400 kroner. 100 kroner går til lønn, innkjøp og andre kostnader, så du sitter igjen med en netto på 200 kroner. ROI blir da 200 kr / 100 kr X 100 = 200 %

Forstå det du leser!

Forutsetningen for å huske en tekst og bruke det du har lest, er at du forstår den. Da må du kunne den riktige definisjonen på hvert enkelt ord i teksten.

LES MER OM SAMTEXTS KORREKTURKURS
 
Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00