Samtext
Slik lager du gode personas

Med personas som markedsføringsverktøy kommer du enda tettere på kundene, som igjen gjør det lettere for bedriften å skreddersy kampanjer og innhold.

Slik lager du gode personas

Å bruke personas aktivt i markedsføringsarbeidet gir deg en rekke fordeler, blant annet mer effektive kampanjer og mer tilpasset innhold. Her forklarer vi deg, helt konkret, hvordan du går frem for å lage ulike personas.

I vårt forrige blogginnlegg kunne du lese at personas med årene har blitt et svært populært verktøy – ikke bare for markedsførere, men for alle som ønsker å nå ut til ulike segmenter av et marked og kommunisere mer effektivt. Å jobbe med personas er gøy, og i tillegg er det enkelt å komme i gang. Her er våre beste tips til hvordan du lykkes med arbeidet.  

Let etter informasjon innad i bedriften

Mest sannsynlig vet de ansatte i bedriften din allerede mye om de ulike målgruppene deres. Gå til salgsavdelingen og snakk med dem. Hva vet de om kundene? Hvordan beskriver de dem? Ta med penn og papir, og noter! Et annet godt tips er å stupe ned i CRM-systemet eller kundedatabasen og se etter fellesnevnere. Hva finner du ut om de ulike kundene? Har de noen fellestrekk?

Snakk med kundene

Ta opp telefonen eller dra ut og snakk med kundene dine ansikt til ansikt. Det trenger verken å være tidkrevende eller slitsomt. Alt du trenger, er noen minutter til å skape deg et inntrykk og notere det viktigste, som blant annet

 • hvor de bor
 • hvor gamle de er
 • hva de liker
 • hva de misliker
 • hvilke utfordringer de har i hverdagen
 • hvilke hobbyer de har

Et annet tips er å benytte kontaktskjemaet på nettsiden din til å samle inn verdifull informasjon om kundene. Legg inn et par felt hvor kundene (frivillig) kan fylle inn ekstra opplysninger om seg selv, og vips, så vet du enda litt mer om dem.

Send ut en spørreundersøkelse

En annen god måte å bli kjent med kundene på, er å sende ut en undersøkelse med spørsmål som blant annet dekker følgende:

 • Demografi, altså bosted, kjønn, utdanning, inntekt og antall i husholdningen.

 

 • Livsstil, som henger sammen med inntekt og hvordan vedkommende liker å bruke pengene sine. Kjøper de hyppig og dyrt, eller er de mer tilbakeholdne og venter med å kjøpe nytt til behovet virkelig er der?

 

 • Hva gjør de på fritiden? Har de hobbyer? Liker de å reise? Driver de med idrett?

 

 • Hvem påvirker dem til å kjøpe? Er det noen i hjemmet, eller er det noen utenfra, som venner, familie eller influensere? Og hvem står (hovedsakelig) for innkjøpene i hjemmet?

 

 • Hva er deres personlige mål? Hvor befinner de seg i Maslows behovspyramide?

 

 • Hvordan interagerer de med bedriften din? Liker eller misliker de produktet/tjenesten? Hva hindrer dem eventuelt fra å kjøpe?

 

 • Hva ønsker de seg fra bedriften din? Ser de etter basisprodukter til lavest mulig pris? Trenger de hjelp til å bruke produktet/tjenesten? Er de aktive fans eller passive kunder?

 

 • Hvor finner de informasjon om produktene/tjenestene deres? Bruker de internett? Sosiale medier? Hvilke søkeord bruker de?

 

 • Hva slags informasjon leter de etter? Er det produktdetaljer, kundeanmeldelser, kundeservice eller noe annet?

 

Den letteste måten å distribuere en slik undersøkelse på, er via e-post. Legg ved en kort og hyggelig melding hvor du høflig ber dem om å svare på undersøkelsen – og ikke minst understreker at det kun tar et par minutter.

Hvordan forvandler du informasjonen til ulike personas?

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan du organiserer informasjonen du har samlet inn. Det viktigste er å bruke god tid på å finne fellestrekk hos kundene og gruppere dem sammen på en oversiktlig måte. Mens noen benytter seg av Excel-ark, foretrekker andre den mer visuelle varianten, med illustrasjonsbilde og kallenavn. Under ser du et eksempel på hvordan det kan gjøres. Hvor mye du skriver om hver persona, er helt opp til deg, men vær kritisk og hold deg til informasjon som du faktisk kan støtte deg på i markedsføringsarbeidet.

4 forskjellige personas(er)

Redaksjonen

Redaksjonen

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00